SpO2-mätning

SpO2-mätningsfunktionen använder pulsoximetriteknik för att uppskatta mängden syre i blodet. Din kropp behöver konstant tillförsel av syre för att kunna fungera. Din syrenivå i blodet (SpO2) visar hur mycket syre du har i blodet jämfört med dess fulla kapacitet (100 %). När du är på havsnivå och vilar anses SpO2 mellan 95 % och 100 % vara normalt. På grund av lägre atmosfäriskt tryck är SpO2 lägre på högre höjd.

Du kan bekvämt mäta SpO2 från handleden när du vill på bara 35 sekunder. Med regelbunden SpO2-mätning kan du hålla koll på din vanliga SpO2-nivå i vardagen under normala förhållanden. Att känna till din vanliga nivå kan hjälpa dig att förstå hur kroppen anpassar sig till vissa situationer, som hög höjd. Om du tränar på olika höjd kan du använda det här måttet för att övervaka hur din SpO2 förändras och hur din kropp anpassar sig till nya höjdnivåer.

Funktionen för SpO2-mätning är inte avsedd för någon medicinsk användning, diagnosticering eller behandling (inklusive självdiagnostisering eller konsultation med en läkare) och data bör inte användas för medicinska ändamål.

Mäta SpO2

För att du ska få en korrekt mätning rekommenderar vi att du bär din klocka i minst tio minuter före mätningen. Se till att din hand inte är kall och att klockan sitter tätt runt handleden. Håll kroppen stilla under mätningen. Om du utför mätningen efter att du tränat rekommenderar vi att du vilar i minst tio minuter innan du börjar mäta, så att din kropp hinner återgå till det normala. Utför mätningen i liknande förhållanden varje gång. Mer information finns i supportdokumentet SpO2-mätning.

  1. Ha klockan tätt sittande på handleden, ungefär en fingerbredd ovanför handledsbenet.
  2. På din klocka går du till Tester > SpO2 och trycker på Mät nu.
  3. Håll armen stilla och avslappnad tills timern går ut.

Efter mätningen visas följande resultat på klockan:

  • Din syrenivå i blodet som ett procenttal.
  • Höjd: Höjd under mätningen.
  • Verbal beskrivning av din SpO2: Din SpO2 är normal (95–100 %) - Din SpO2 är under normal (90–94 %) - Din SpO2 är låg (< 90 %).

Du kan se ditt senaste testresultat på din klocka i Tester > SpO2 > Senaste resultat.

Om testet misslyckas kan du prova att flytta klockan högre upp på handleden. Du kan även prova att ha klockan på den andra handleden för att se om det hjälper.

SpO2-mätningar i Polar Flow-appen

Synka din klocka med Polar Flow-appen för att se dina SpO2-mätningar i appen.

Observera att du måste synka klockan med Flow-appen. SpO2-mätningar kan inte synkas med Polar FlowSync-programvara på datorn.

Du kan kolla SpO2-mätningarna för innevarande dag från Dagbok. Om du trycker på kortet öppnas en mer detaljerad SpO2-mätningsvy. Om du trycker på listikonen öppnas dina tidigare SpO2-mätningar i kalendersökvyn.

Läs mer om SpO2-mätning.