Hill Splitter™

Hill Splitter™ visar hur du har presterat i passets uppförs- och nedförsbackar. Hill Splitter™ upptäcker automatiskt alla uppförs- och nedförsbackar med hjälp av GPS-data om fart och distans samt barometriska höjddata. Den ger detaljerade insikter om dina resultat, som puls, sträcka, hastighet, stigning och fallhöjd för varje detekterad backe längs rutten. Du får information om träningspassets höjdprofil och kan jämföra backstatistik från pass till pass. Detaljerad information om varje backe sparas automatiskt, och du behöver inte markera varven manuellt.

Hill Splitter anpassar sig till terrängen under träningspasset. Det gör att när du tränar i relativt flack terräng kommer även små backar att räknas. Tränar du däremot i ett område med stora höjdskillnader kommer de minsta backarna inte att räknas in. Funktionen anpassar sig efter det enskilda träningspasset.

Den minsta stigning eller fallhöjd som räknas som backe beror på den valda sportprofilen. I alpina sporter (snowboard, utförsåkning, offpist-åkning, telemark) är den satt till 15 meter, och i alla andra sporter 10 meter.

Hill Splitter kräver 1 sekunds GPS -registreringshastighet. Den kan inte användas med registreringshastighet på 1 eller 2 minuter.

Lägga till Hill Splitter-vyn i en sportprofil

Som standard är Hill Splitter-vyn på i alla sportprofiler som löpning, cykling och utförsporter, men du kan lägga till den i alla sportprofiler som använder GPS och barometrisk höjdmätning.

I Flow-webbtjänsten:

 1. Gå till Sportprofiler och välj Redigera för sportprofilen där du vill lägga till vyn.
 2. Välj Enhetsrelaterade.
 3. Välj Vantage V3 > Träningsvyer > Lägg till ny > Helskärm > Hill Splitter och spara.

I Flow-mobilappen:

 1. Gå till huvudmenyn och välj Sportprofiler.
 2. Välj en sport och tryck på Redigera.
 3. Lägg till Hill Splitter-träningsvyn.
 4. När du är klar trycker du på Klart.

Kom ihåg att synka inställningarna med din Polar-enhet.

Träna med Hill Splitter

När du har börjat passet, rulla till Hill Splitter-vyn med UPP/NED-knapparna. Under träningspasset kan du bland annat se följande uppgifter:

 • Sträcka: Sträckan för det nuvarande segmentet (plan terräng, uppförsbacke eller nedförsbacke)
 • Stigning/utför för nuvarande segment
 • Hastighet

Observera att det blir en liten fördröjning när du övergår från backe till plan terräng. Det är för att säkerställa att backen verkligen är slut. Även om övergången från backe till plan terräng är fördröjd i Hill Splitter-vyn, markeras backens slut korrekt i datamängden, och när du tittar på träningssummeringen i Flow-webbtjänsten eller appen visas den korrekt.

Popup-fönster med backdata

I utförsporter (snowboard, utförsåkning, offpist-åkning, telemark) får du ett popup-fönster med uppgifter om den senaste backen när du har åkt klart den och sedan 15 meter tillbaka uppför. Funktionen är utformad så att fönstret ska visas när du är på väg upp i skidliften.

 • Sträcka: Sträckan för det nuvarande segmentet (plan terräng, uppförsbacke eller nedförsbacke)
 • Stigning/utför för nuvarande segment
 • Snitthastighet
 • Antal backar

Hill Splitter-summering

Efter träningspasset visas följande information i träningssummeringen:

 • Antal backar uppför och nedför
 • Total sträcka uppför och nedför

Detaljerad analys i Flow-webbtjänsten och appen

När du har synkat data med Flow-webbtjänsten efter träningspasset visas data för varje uppförsbacke, nedförsbacke och plant segment. En översikt över passet finns också i Flow-appen.

Vilka data som visas för varje segment beror på vald sportprofil och vilka sensorer du använder, men de kan till exempel omfatta data om höjd, effekt, puls, kadens och hastighet.