FuelWise™

Behåll en hög energinivå genom hela träningspasset med FuelWise™ energiassistent. FuelWise™ har tre funktioner som påminner dig om att fylla på och hjälper dig att hålla en bra energinivå under dina långa träningspass. Funktionerna är Smart kolhydratspåminnelse, Manuell kolhydratspåminnelse och Vätskepåminnelse.

För en uthållighetsidrottare är det helt avgörande att hålla bra energinivå och vätskenivå under en lång ansträngning. För att prestera maximalt under långa tävlingar eller träningspass behöver du fylla på systemet regelbundet med kolhydrater och vätska. FuelWise har två användbara verktyg som hjälper dig att fylla på med energi och vätska på ett optimalt sätt: kolhydratspåminnelse och vätskepåminnelse.

Det är bra att fylla på med kolhydrater eftersom de snabbt kan omvandlas till glukos, till skillnad från fett och protein. Glukos är den främsta energikällan som används under träning. Ju högre träningsintensitet, desto mer kolhydrater förbrukas i förhållande till fett. Om träningspasset är kortare än 90 minuter behöver du oftast inte fylla på med kolhydrater. Men med extra kolhydrater kan du hålla dig mer alert och fokuserad även under kortare pass.

Träna med FuelWise

FuelWise™ finns på huvudmenyn under Ladda upp och består av tre typer av påminnelser under dina träningspass. De kallas Smart kolhydratspåminnelse, Manuell kolhydratspåminnelse och Vätskepåminnelse. Den smarta kolhydratspåminnelsen beräknar behovet av påfyllning utifrån den uppskattade intensiteten i passet tillsammans med din träningsbakgrund och dina fysiska data. Den manuella kolhydratspåminnelsen och vätskepåminnelsen är tidsbaserade och du får en påminnelse vid förinställda intervall, till exempel var 15 eller 30 minut.

När du vill använda någon av funktionerna för påfyllning startar du träningspasset från Ladda upp-menyn. När du har ställt in påminnelsen och valt Nästa, kommer du direkt till förträningsläget. Välj sedan önskad sportprofil och starta träningspasset.

Smart kolhydratspåminnelse

När du ska använda den smarta kolhydratspåminnelsen ställer du in uppskattad tid och intensitet för träningspasset, så uppskattar vi hur mycket kolhydrater du behöver fylla på med under passet. Uppskattningen av kolhydratbehovet baseras på din träningsbakgrund och dina fysiska inställningar, som ålder, kön, längd och vikt, maxpuls, vilopuls, VO2max, aerob och anaerob pulströskel.

Din förmåga att absorbera kolhydrater beräknas utifrån din träningsbakgrund. Det sätter en gräns för hur mycket kolhydrater (i gram per timme) som den smarta kolhydratspåminnelsen kan ge dig. Uppgiften används för att räkna ut ett förhållande mellan din puls och kolhydratförbrukning utifrån dina fysiska inställningar. Den rekommenderade nivån på kolhydratintaget justeras sedan upp eller ner (inom gränsvärdena) baserat på dina pulsdata och det beräknade förhållandet mellan puls och kolhydratförbrukning.

Under träningen håller klockan koll på din faktiska energiförbrukning och justerar hur ofta påminnelserna ska ges, medan portionsstorleken (i gram kolhydrater) alltid hålls konstant under träningspasset.

Ställa in smart kolhydratspåminnelse

  1. På huvudmenyn väljer du Energipåfyllning > Smart kolhydratpåminnelse.
  2. Ställ in längden på träningspasset. Minimivärdet är 30 minuter.
  3. Ställ in intensiteten på träningspasset. Intensiteten ställs in med pulszoner. Mer information om olika träningsintensiteter finns under pulszoner.
  4. Ställ in kolhydrater per portion (5–100 gram) för din kolhydratkälla.
  5. Välj Nästa.

När du har ställt in påminnelsen visas en översikt av dina val. I det läget kan du ta bort påminnelsen du har skapat, eller lägga till en vätskepåminnelse. När det är dags att starta träningspasset, väljer du Använd nu och kommer till förträningsläget.

Om du lägger till en vätskepåminnelse till en smart kolhydratspåminnelse får du även en uppskattning av vätskebehovet per påminnelse. Den baseras på genomsnittlig svettmängd under vanliga förhållanden.

Ta ( ) g kolhydrater! visas på displayen ihop med vibration och ljudsignal när det är dags för kolhydrater.

Manuell kolhydratspåminnelse

Tidsbaserad påminnelse som hjälper dig att hålla bra energinivåer med påminnelser om att äta vid förinställda intervall. Kan ställas in på intervall mellan 5 och 60 minuter.

Ställa in manuell kolhydratspåminnelse

  1. Öppna menyn och välj Ladda upp > Manuell kolhydratpåmin.

  2. Sätt ett intervall för påminnelserna (5–60 minuter).

När du har ställt in påminnelsen visas en översikt av dina val. I det läget kan du ta bort påminnelsen du har skapat, eller lägga till en vätskepåminnelse. När det är dags att starta träningspasset väljer du Använd nu för att komma till förträningsläget.

Ta kolhydrater! visas på displayen ihop med vibration och ljudsignal när det är dags för kolhydrater.

Vätskepåminnelse

Tidsbaserad påminnelse som hjälper dig att hålla bra vätskenivå med påminnelser om att dricka. Kan ställas in på intervall mellan 5 och 60 minuter.

Ställa in vätskepåminnelse

  1. Öppna menyn och välj Ladda upp > Vätskepåminnelse.

  2. Sätt ett intervall för påminnelserna (5–60 minuter).

När du har ställt in påminnelsen visas en översikt över dina val. I det läget kan du fortfarande ta bort påminnelsen du har skapat eller lägga till en kolhydratspåminnelse. När det är dags att starta träningspasset väljer du Använd nu för att komma till förträningsläget.

Drick! visas på displayen ihop med vibration och ljudsignal när det är dags att dricka.

Läs mer om FuelWise™