Pomiar EKG z nadgarstka

Vantage V3 jest wyposażony w czujnik do pomiaru EKG z nadgarstka, który umożliwia rejestrowanie sygnału elektrokardiograficznego za pomocą zegarka. Czujnik używany do pomiaru EKG z nadgarstka rejestruje czas i siłę sygnałów elektrycznych generowanych przez serce za pomocą dwóch elektrod, z których jedna znajduje się na lewym górnym przycisku, a druga z tyłu zegarka. Sygnał EKG jest uzyskiwany jako różnica napięcia pomiędzy dwiema elektrodami.

Za pomocą testu EKG możesz zarejestrować swój sygnał EKG podczas spoczynku w ciągu zaledwie 30 sekund. Na podstawie tego testu przedstawimy Ci wykres Twojego sygnału EKG oraz Twoje średnie tętno, zmienność tętna, odstęp między uderzeniami oraz czas przybycia fali tętna (PAT). Możesz śledzić te dane, aby monitorować stan swojego serca i naczyń krwionośnych.

Pomiar EKG z nadgarstka umożliwia wykonanie Testu ortostatycznego, który opiera się na pomiarze tętna i zmienności tętna, bez połączonego sensora tętna Polar.

Funkcja mierzenia EKG z nadgarstka nie została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach medycznych, diagnozie ani leczeniu (włącznie z samodzielną diagnozą lub konsultacją z lekarzem). Dane uzyskane w ten sposób nie powinny być wykorzystywane w celach medycznych.

Wykonywanie testu

Aby pomiar był dokładny, zalecamy założenie zegarka co najmniej dziesięć minut przed pomiarem. Pamiętaj o tym, aby nosić zegarek na ręce wybranej w ustawieniach. Możesz zmienić to ustawienie za pomocą opcji Ustawienia > Dane osobiste > Noszę zegarek na (Lewej ręce / Prawej ręce). Zalecamy wykonywanie testu na siedząco i o tej samej porze dnia. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla pomiarów wykonywanych w stanie spoczynku. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie pomocy Pomiar EKG z nadgarstka.

 1. Zegarek należy nosić tarczą do góry, z paskiem ściśle przylegającym do skóry, tuż za kością nadgarstka. Na zegarku wybierz Testy > EKG > Zmierz teraz.

 2. Oprzyj rozluźnione i otwarte ręce na stole lub na kolanach. Połóż palec wskazujący drugiej ręki na lewym górnym przycisku zegarka (PODŚWIETLENIE). Nie naciskaj przycisku.

 3. Kiedy zegarek znajdzie sygnał, poczekaj na zakończenie odliczania.

 4. Po zakończeniu testu, następujące wyniki zostaną wyświetlone na zegarku:

  • Śr. tętno (średnie tętno)
  • HRV (zmienność tętna)
  • Odstęp między uderzeniami

  Typowe tętno spoczynkowe to pomiędzy 40 a 100 uderzeń na minutę. Średnie wartości zawsze są osobiste, więc porównywanie wartości dotyczących tętna jest przydatne tylko, jeśli porównuje się je ze swoimi własnymi wynikami. Zmienność tętna to zmienność czasu pomiędzy następującymi po sobie uderzeniami. Średni odstęp pomiędzy kolejnym uderzeniami serca nazywa się odstępem między uderzeniami.

  Wyniki ostatniego testu możesz zobaczyć na zegarku w Testy > EKG > Najnowsze wyniki.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat tętna, a także wykres sygnału EKG będą dostępne w aplikacji Polar Flow, po zsynchronizowaniu z nią zegarka.

Wyniki testu EKG w aplikacji Polar Flow

Zsynchronizuj swój zegarek z aplikacją Polar Flow, aby móc sprawdzić wyniki EKG w aplikacji.

Pamiętaj, że wymagana jest synchronizacja zegarka przy użyciu aplikacji Polar Flow. Wyników testów EKG nie można synchronizować za pomocą oprogramowania Polar FlowSync na komputerze.

Możesz sprawdzić wyniki testów EKG dla bieżącego dnia w Dzienniku. Dotknięcie tej karty spowoduje przejście do widoku szczegółowych wyników testu.

W szczegółowym widoku wyników testu, znajdziesz następujące wyniki, oprócz tych, które są wyświetlane na zegarku:

 • PAT w stanie spoczynku i PAT podczas skurczu: Czas przybycia fali tętna (PAT) oznacza czas, jakiego potrzebuje fala ciśnienia wygenerowana podczas uderzenia serca na dotarcie do nadgarstka. PAT podczas skurczu i PAT w stanie spoczynku mierzy się w dwóch różnych momentach fali ciśnienia.

 • Wykres EKG: na wykresie EKG iglice reprezentują uderzenia serca. Wykres można przewijać w pionie, przez przesuwanie go palcem.

Można wyeksportować rezultaty testów EKG do pliku PDF. Dotknięcie ikony listy otwiera poprzednie wyniki testu EKG w widoku wyszukiwania w kalendarzu.

Dowiedz się więcej o Pomiarze EKG z nadgarstka.