Wskaźniki pływackie

Pomiar ten pozwala analizować każdą sesję treningu pływackiego oraz monitorować wyniki i postępy.

Określenie ręki, na której nosisz zegarek, zwiększa dokładność wyświetlanych informacji. W ustawieniach Flow możesz sprawdzić, czy wybrano rękę, na której noszony jest zegarek.

Pływanie w basenie

Podczas korzystania z profilu Pływanie lub Pływanie w basenie zegarek rozpoznaje styl pływacki i rejestruje przepłynięty dystans, czas i tempo, częstość ruchów ramion oraz czas odpoczynku. Dodatkowo dzięki wartości SWOLF możesz śledzić swoje postępy.

Style pływackie: Zegarek rozpoznaje niżej wymienione style pływackie i oblicza wskaźniki charakterystyczne dla danego stylu oraz sumaryczne wartości dla całej sesji treningowej:

 • Styl dowolny
 • Styl grzbietowy
 • Styl klasyczny
 • Styl motylkowy

Tempo i dystans: Gdy zegarek rozpozna Twój styl jako jeden z czterech stylów wymienionych powyżej, będzie mógł wykrywać nawroty i wykorzystywać te informacje do obliczania dokładnego tempa i dystansu. Pomiary tempa i dystansu opierają się o wykryte nawroty i ustawioną długość basenu. Po każdym nawrocie jedna długość basenu jest dodawana do łącznego przepłyniętego dystansu.

Ruchy: Zegarek podaje liczbę ruchów na minutę lub na długość basenu. Informacje te można wykorzystać do uzyskania dodatkowych informacji na temat swojej techniki pływania, rytmu i czasu.

SWOLF (skrót „swimming and golf” – pływanie i golf) to pośredni wskaźnik wydolności. Wskaźnik SWOLF obliczany jest poprzez sumowanie czasu i liczby ruchów potrzebnych do przepłynięcia długości basenu. Na przykład 30 sekund i 10 ruchów ramion potrzebnych do przepłynięcia długości basenu da wynik SWOLF o wartości 40. Im niższy wynik SWOLF dla określonego stylu i dystansu, tym wyższa wydajność.

Wynik SWOLF jest indywidualny, dlatego nie powinno się porównywać wyników z innymi osobami. To raczej osobiste narzędzie pozwalające na poprawę i doskonalenie techniki oraz optymalizację wydolności w różnych stylach pływackich.

Ustawienie długości basenu

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią długość basenu, gdyż wpływa to na pomiar tempa, dystansu i liczby ruchów, a także na wskaźnik SWOLF. W trybie przedtreningowym długość basenu możesz wybrać z menu podręcznego. Jeśli jest to potrzebne, naciśnij PODŚWIETLENIE, aby przejść do menu podręcznego, wybierz ustawienie Dług. basenu i zmień uprzednio ustawioną długość basenu. Domyślne długości to 25 m, 50 m i 25 jardów, ale możesz też ręcznie ustawić dowolną długość. Minimalna możliwa długość to 17 metrów/jardów.

Pływanie w wodach otwartych

Podczas pływania w wodach otwartych zegarek rejestruje przepłynięty dystans, czas i tempo oraz częstość ruchów ramion dla stylu dowolnego, a także przebytą trasę.

Styl dowolny jest jedynym stylem, który jest dostosowany do profilu pływania w wodach otwartych.

Tempo i dystans: Zegarek korzysta z systemu GPS, aby obliczyć tempo pływania i przepłynięty dystans.

Częstotliwość ruchów ramion: zegarek oblicza średnią i maksymalną częstotliwość ruchów ramion (liczbę ruchów ramion na minutę) dla danego treningu.

Trasa: Twoja trasa jest rejestrowana za pomocą systemu GPS i po zakończeniu treningu pływackiego możesz ją sprawdzić w serwisie internetowym i w aplikacji Flow. GPS nie działa pod wodą, dlatego Twoja trasa jest określana na podstawie danych GPS zebranych w czasie, gdy Twoja dłoń jest nad wodą lub blisko powierzchni. Czynniki zewnętrzne, takie jak stan wody i pozycja satelitów, wpływają na dokładność danych GPS, przez co dane z tej samej trasy mogą różnić się w kolejnych dniach.

Pomiar tętna podczas pływania

Zegarek automatycznie mierzy Twoje tętno z nadgarstka dzięki technologii bioczujników Polar Elixir™, co jest łatwym i wygodnym sposobem pomiaru tętna podczas pływania. Choć woda może uniemożliwiać optymalny pomiar tętna z nadgarstka, dokładność jest wystarczająca do monitorowania średniego tętna i stref tętna podczas treningów pływackich oraz określania dokładnych wartości spalonych kalorii, obciążenia treningowego i informacji o rezultatach treningu na podstawie stref tętna.

Aby zagwarantować jak najwyższą dokładność pomiaru tętna, ważne jest noszenie zegarka ciasno na nadgarstku (bardziej niż w przypadku innych sportów). Szczegółowe instrukcje na temat noszenia zegarka podczas treningu znajdują się w części Trening oparty na pomiarze tętna z nadgarstka.

Uwaga: nie można korzystać z nadajnika na klatkę piersiową Polar podczas pływania, gdyż sygnał Bluetooth nie przechodzi przez lustro wody.

Rozpoczynanie sesji treningu pływackiego

 1. Naciśnij przycisk WSTECZ w celu przejścia do głównego menu i wybierz Rozpocznij trening, a następnie wybierz profil sportowy Pływanie, Pływanie w basenie lub Pływanie w wodach otwartych.
 2. W przypadku korzystania z profilu Pływanie/Pływanie w basenie sprawdź, czy ustawiona długość basenu jest prawidłowa. Aby zmienić długość basenu, naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE, wybierz z menu podręcznego ustawienie Dług. basenu i ustaw odpowiednią wartość.

  Nie rozpoczynaj nagrywania sesji treningowej, dopóki nie znajdziesz się w basenie, ale nie naciskaj przycisków pod wodą.

 3. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć rejestrację treningu.

Podczas pływania

Informacje podawane na wyświetlaczu możesz zmienić w sekcji profili sportowych w serwisie internetowym Flow. Domyślny ekran treningowy profilu sportowego dla pływania wyświetla następujące dane:

 • Tętno i ZonePointer
 • Dystans
 • Czas trwania
 • Czas odpoczynku (Pływanie i Pływanie w basenie)
 • Tempo (Pływanie na wodach otwartych)
 • Wykres tętna
 • Średnie tętno
 • Maksymalne tętno
 • Pora dnia

Kończenie treningu pływackiego

Zaraz po zakończeniu treningu w zegarku dostępne jest podsumowanie treningu zawierające dane na temat pływania. Wyświetlane są następujące informacje:

Data i godzina rozpoczęcia sesji treningowej

Czas trwania treningu

Przepłynięty dystans

Średnie tętno

Maksymalne tętno

Obciążenie kardio

Strefy tętna

Kalorie

% udział tłuszczu w liczbie spalonych kalorii

Średnie tempo

Tempo maksymalne

Częstość ruchów ramion (liczba ruchów ramion na minutę)

 • Średnia częstotliwość ruchów rękami
 • Maksymalna częstość ruchów ramion

Zsynchronizuj zegarek z serwisem Flow, aby uzyskać szczegółowe wizualne podsumowanie treningu, zawierające dokładne dane na temat treningów pływackich, tętna, tempa i krzywych częstości ruchów ramion.