Pomiar poziomu saturacji

Funkcja pomiaru SpO2 wykorzystuje technologię pulsoksymetrii do szacowania ilości tlenu w krwi. Aby właściwie funkcjonować, Twój organizm potrzebuje ciągłego dostarczania tlenu. Poziom saturacji (SpO2) pokazuje, ile tlenu przenoszone jest we krwi w porównaniu z pełnym potencjałem (100%). Jeśli znajdujesz się na poziomie morza i odpoczywasz, poziom saturacji pomiędzy 95% a 100% jest uznawany za normalny. Ze względu na niższe ciśnienie atmosferyczne, wartość SpO2 jest mniejsza na niższych wysokościach.

SpO2 z nadgarstka możesz wygodnie zmierzyć w dowolnym momencie w ciągu zaledwie 35 sekund. Regularne pomiary SpO2 umożliwiają monitorowanie zwykłego poziomu SpO2 w typowych, codziennych sytuacjach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, w jaki sposób Twój organizm dostosowuje się do niektórych sytuacji, takich jak duże wysokości. Jeśli trenujesz na różnych wysokościach możesz używać tego wskaźnika, aby sprawdzać jak zmienia się Twój poziom saturacji w miarę, jak organizm dostosowuje się do nowej wysokości.

Funkcja pomiaru SpO2 nie została udostępniona z myślą o zastosowaniach medycznych, diagnozie ani leczeniu (włącznie z samodzielną diagnozą lub konsultacją z lekarzem). Dane uzyskane w ten sposób nie powinny być wykorzystywane w celach medycznych.

Pomiar SpO2

Aby pomiar był dokładny, zalecamy założenie zegarka co najmniej dziesięć minut przed pomiarem. Upewnij się, że ręka nie jest zimna, a zegarek ściśle przylega do skóry. Nie wykonuj ruchów podczas pomiaru. Jeśli wykonujesz pomiar po treningu, zaleca się odpoczynek przez co najmniej dziesięć minut przed rozpoczęciem pomiaru, aby umożliwić organizmowi powrót do normalnego stanu. Za każdym razem wykonuj pomiar w podobnych warunkach. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie pomocy Pomiar SpO2.

  1. Zegarek należy nosić tarczą do góry, z paskiem ściśle przylegającym do skóry, w odległości na szerokość palca za kością nadgarstka.
  2. W zegarku przejdź do Testy > SpO2, a następnie wybierz opcję Sprawdź teraz.
  3. Trzymaj rękę nieruchomo i w stanie zrelaksowanym, aż upłynie odmierzanie czasu.

Po pomiarze, następujące wyniki zostaną wyświetlone na Twoim zegarku:

  • Twój poziom saturacji w procentach.
  • Wysokość n.p.m.: Wysokość n.p.m. podczas pomiaru.
  • Słowny opis Twojego poziomu saturacji: SpO2 jest w normie (95-100%) - SpO2 jest poniżej normy (90-94%) - SpO2 jest niski (<90%).

Wyniki ostatniego testu możesz zobaczyć na zegarku w Testy > SpO2 > Najnowsze wyniki.

W przypadku niepowodzenia testu, spróbuj przesunąć swój zegarek wyżej na nadgarstku. Możesz również spróbować założyć zegarek na drugi nadgarstek, aby sprawdzić, czy to pomoże.

Pomiary SpO2 w aplikacji Polar Flow

Zsynchronizuj swój zegarek z aplikacją Polar Flow, aby móc sprawdzić wyniki pomiarów SpO2 w aplikacji.

Pamiętaj, że wymagana jest synchronizacja zegarka przy użyciu aplikacji Polar Flow. Wyników pomiarów SPO2 nie można synchronizować używając oprogramowania Polar FlowSync na komputerze.

Możesz sprawdzić wyniki pomiarów SpO2 dla bieżącego dnia w Dzienniku. Dotknięcie karty powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowego widoku pomiaru poziomu saturacji. Dotknięcie ikony listy otwiera poprzednie wyniki pomiaru saturacji w widoku wyszukiwania w kalendarzu.

Dowiedz się więcej o pomiarze SpO2.