Sterowanie muzyką

Steruj muzyką i multimediami na Twoim telefonie za pomocą zegarka podczas sesji treningowych, a także z widoku Sterowanie muzyką, gdy nie trenujesz. Sterowanie muzyką jest możliwe w przypadku telefonów z systemami iOS i Android. Aby można było korzystać z funkcji sterowania muzyką, aplikacja Polar Flow musi być uruchomiona w telefonie i połączona z zegarkiem. Instrukcje znajdują się w punkcie Łączenie urządzenia mobilnego z zegarkiem. Jeżeli zegarek został już wcześniej skonfigurowany za pomocą aplikacji Polar Flow z poziomu telefonu, łączenie również zostało przeprowadzone.

Ustaw sterowanie muzyką za pomocą opcji Ustawienia > Ustawienia ogólne > Sterowanie muzyką.

Sterowanie muzyką jest możliwe po połączeniu zegarka z telefonem przez aplikację Polar Flow.

Wybierz Ekran treningowy, aby sterować muzyką podczas sesji treningowych i Widoki, aby sterować, gdy nie trenujesz.

  • Podczas treningu przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do widoku treningowego, który umożliwia sterowanie muzyką. Widok treningowy ze sterowaniem muzyką zostaje włączony gdy odtwarzacz jest włączony i rozpoczęto sesję treningową.
  • Kiedy nie trenujesz przesuń palcem w lewo lub w prawo, na tarczy zegara, aby przejść do widoku Sterowanie muzyką.
  • Ustaw głośność za pomocą regulacji głośności.
  • Zatrzymuj/odtwarzaj lub zmieniaj utwory.

 

Widżet sterowania muzyką umożliwia wstrzymywanie i odtwarzanie muzyki bezpośrednio z tarczy zegarka. Możesz go dodać do tarczy zegarka w Ustawieniach tarczy zegarka.

Ustawienia sterowania muzyką w aplikacji Polar Flow

Ustawienia sterowania muzyką możesz dostosować również z menu Urządzenia w aplikacji Polar Flow.

  • Dotknij przycisku obok napisu Sterowanie muzyką, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania muzyką
  • Zawsze włączone: Możesz sterować muzyką zarówno z widoku treningowego, jak i z widoku Sterowanie muzyką.
  • Trening: Włączone: Podczas treningu możesz sterować muzyką z widoku treningowego.
  • Trening: Wyłączone: Możesz sterować muzyką z widoku Sterowanie muzyką.

Po zmianie ustawień zsynchronizuj zegarek z aplikacją Polar Flow.