Synkronisering

Du kan overføre data fra klokken til Polar Flow-appen trådløst via Bluetooth. Eller du kan synkronisere klokken med Polar Flow-nettjenesten ved å bruke en USB-port og FlowSync-programvaren. For å synkronisere data mellom klokken og Flow-appen trenger du en Polar-konto. Hvis du vil synkronisere data fra klokken direkte til nettjenesten i tillegg til Polar-kontoen, trenger du FlowSync-programvaren. Hvis du har konfigurert klokken, har du opprettet en Polar-konto. Hvis du konfigurerte klokken ved hjelp av en datamaskin, har du FlowSync-programvaren på datamaskinen.

Husk å synkronisere å holde dataene dine oppdaterte mellom klokken, nettjenesten og appen uansett hvor enn du måtte befinne deg.

Synkroniser med Flow-mobilappen

Før du synkroniserer, må du sørge for:

  • At du allerede har en Polar-konto og Flow-appen.
  • At Bluetooth er aktivert på mobilenheten, og at flymodus ikke er slått på.
  • Du har opprettet en tilkobling mellom klokken og den mobile enheten din. For mer informasjon kan du se Tilkobling.

Slik synkroniserer du dataene dine:

  1. Logg deg på Flow-appen, og trykk på og hold nede TILBAKE-knappen på klokken.
  2. Kobler til telefon vises, etterfulgt av Kobler til Polar Flow-app.
  3. Synkr. er fullført vises når du er ferdig.

Klokken synkroniseres automatisk med Polar Flow-appen en gang i timen hvis telefonen er innenfor Bluetooth-rekkevidde. Den automatiske synkroniseringen gjøres også når du fullfører en treningsøkt eller endrer innstillingene på klokken. Når klokken synkroniseres med Flow-appen, synkroniseres aktivitets- og treningsdataene dine også automatisk med Flow-nettjenesten via en Internett-tilkobling.

Gå til support.polar.com/en/support/Flow_app for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av Polar Flow-appen.

Synkroniser med Flow-nettjenesten via FlowSync

Vi anbefaler at du synkroniserer med Flow-appen ettersom vi gradvis avslutter full støtte for utviklingen av FlowSync. FlowSync har ikke støtte for alle funksjonene på klokken, noe som betyr at noen av opplysningene ikke blir synkronisert. Disse dataene omfatter ruter, favoritter og mål samt målinger av hudtemperatur, oksygeninnhold i blodet og EKG-test på håndleddet. Hvis du allikevel fortsetter med FlowSync, kan du synkronisere de manglende opplysningene med Flow-appen senere.

For å synkronisere data med Flow-nettjenesten må du ha FlowSync-programvare. Gå til flow.polar.com/start, og last ned og installer den før du prøver å synkronisere.

  1. Koble klokken til datamaskinen. Sørg for at FlowSync-programvaren kjører.
  2. FlowSync-vinduet åpnes på datamaskinen, og synkroniseringen begynner.
  3. Synkr. er fullført vises når du er ferdig.

Hver gang du kobler klokken til datamaskinen, overfører Polar FlowSync-programvaren dataene til Polar Flow-nettjenesten og synkroniserer eventuelle innstillinger du kan ha endret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, starter du FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra applikasjonsmappen (Mac OS X). Hver gang en firmwareoppdatering er tilgjengelig, blir du varslet av FlowSync og bedt om å installere den.

Hvis du endrer innstillinger i Flow-nettjenesten mens klokken er koblet til datamaskinen, må du trykke på synkroniseringsknappen i FlowSync for å overføre innstillingene til klokken.

Gå til support.polar.com/en/support/flow for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av Flow-nettjenesten.

Gå til support.polar.com/en/support/FlowSync for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av FlowSync-programvaren.