Svømmeberegninger

Med svømmeberegninger kan du analysere hver svømmeøkt og følge med på fremgangen og resultatene dine på lang sikt.

For å få mest mulig nøyaktig informasjon må du sørge for at du har angitt hvilken hånd du har klokken på. Du kan sjekke at du har konfigurert hvilken hånd du har klokken på, fra produktinnstillingene i Flow.

Svømming i svømmebasseng

Når du bruker profilen for svømming eller svømming i svømmebasseng, identifiserer klokken svømmestilen du bruker. Den registrerer også svømmedistanse, tid og tempo, takfrekvens og hviletider. I tillegg kan du holde øye med utviklingen din gjennom SWOLF-score.

Svømmestiler: Klokken gjennkjenner følgende svømmestiler og kalkulerer stilspesifikke svømmeberegninger for hele økten:

 • Fristil
 • Ryggsvømming
 • Brystsvømming
 • Butterfly

Tempo og distanse: Når klokken har identifisert svømmestilen din som en av de fire ovennevnte stilene, kan den gjenkjenne vendinger og bruke denne informasjonen til å gi nøyaktig tempo og distanse. Målingene av tempo og distanse er basert på antall registrerte vendinger og bassenglengden. Hver gang du vender, legges én bassenglengde til total distanse.

Tak: Klokken forteller deg hvor mange tak du tar per minutt eller per bassenglengde. Denne informasjonen kan brukes for å finne ut mer om svømmeteknikken din, rytme og koordinering.

SWOLF (forkortelse for svømming (swimming) og golf) er en indirekte effektivitetsmåling. SWOLF beregnes ved å legge sammen tiden og antall tak som du bruker for å svømme en bassenglengde. 30 sekunder og 10 tak for å svømme bassenglengden, tilsvarer for eksempel en SWOLF-poengsum på 40. Generelt er det slik at jo lavere SWOLF-poengsummen din er for en bestemt distanse og svømmestil, desto mer effektiv er du.

SWOLF er svært individuelt og bør derfor ikke sammenlignes med SWOLF-poengsummene til andre personer. Det er heller et personlig verktøy som kan hjelpe deg med å finpusse teknikken din og finne en optimal effektivitet for de forskjellige stilene.

Innstilling av svømmebassengets lengde.

Det er viktig at du velger riktig bassenglengde, siden dette påvirker beregningen av tempo, distanse og svømmetak, i tillegg til SWOLF-resultatet. Du kan velge bassenglengden på hurtigmenyen i førtreningsmodus. Trykk på LYS for å få tilgang til hurtigmenyen, velg innstillingen Bassenglengde og endre om nødvendig tidligere angitt bassenglengde. Standardlengdene er 25 meter, 50 meter og 25 yards, men du kan også angi en egendefinert lengde manuelt. Minimumslengden som kan velges er 17 meter/yards.

Svømming i åpent vann

Når du bruker profilen for svømming i åpent vann vil klokken registrere svømmedistansen, tiden og tempo, takfrekvens i fristil samt ruten din.

Fristil er den eneste stilen som profilen for svømming i åpent vann gjenkjenner.

Tempo og distanse: Klokken benytter GPS for å beregne tempo og distanse under svømmeturen din.

Takfrekvens for fristil: Klokken din registrer gjennomsnitts- og maksimal takfrekvens (hvor mange tak du tar per minutt) for økten din.

Rute: Ruten registreres ved hjelp av GPS, og du kan vise den på et kart etter svømmeturen i Flow-appen og nettjenesten. GPS virker ikke under vann, og derfor filtreres ruten din fra GPS-data som er samlet når hånden din er over vannet eller nær vannoverflaten. Eksterne faktorer som vannforhold og satelittposisjoner kan påvirke nøyaktigheten av dataene fra GPS, og som et resultat kan dataene fra samme rute variere fra dag til dag.

Måling av puls i vann

Klokken måler automatisk pulsen fra håndleddet med sensorfusjonsteknologien Polar Elixir™. Dette er en enkel og behagelig måte å måle pulsen på mens du svømmer. Selv om vann kan forhindre at pulsmåling fra håndleddet fungerer optimalt, er nøyaktigheten tilstrekkelig til å overvåke gjennomsnittspuls og pulssoner under svømmeøktene, få nøyaktige verdier for kaloriforbrenning og treningsbelastning fra økten samt tilbakemelding om treningsutbyttet basert på pulssonene.

For å sikre best mulig nøyaktighet av pulsdataene er det viktig at du bærer klokken stramt på håndleddet (enda strammere enn under andre aktiviteter). Se Trening med måling av pulsen på håndleddet for instruksjoner om hvordan du har på deg klokken under treningen.

Merk at du ikke kan bruke en Polar pulssensor med en bryststropp med klokken din under svømming, fordi Bluetooth ikke virker i vann.

Start en svømmeøkt

 1. Trykk TILBAKE for å gå til hovedmenyen, velg Start trening, og deretter bla til profilen for Svømming, Svømming i basseng eller Svømming i åpent vann.
 2. Når du bruker Svømming/Svømmebasseng-profilen, kontrollerer du om bassenglengden er korrekt. Du endrer bassenglengden ved å trykke på LYS for å få tilgang til hurtigmenyen, velger innstillingen Bassenglengde og angir korrekt lengde.

  Ikke begynn registrering av treningsøkter før du er i bassenget, men unngå å trykke på knappene under vann.

 3. Trykk på START for å starte treningsregistreringen.

I løpet av svømmeturen

Du kan tilpasse hva som vises på displayet i delen for sportsprofiler i Flow-nettjenesten. De standard treningsvisningene i sprotsprofilene for svømming gir følgende informasjon:

 • Puls og ZonePointer-puls
 • Distanse
 • Varighet
 • Hviletid (Svømming og bassengsvømming)
 • Tempo (Svømming i åpent vann)
 • Pulsgraf
 • Gjennomsnittspuls
 • Maksimumspuls
 • Klokkeslett

Etter svømmeturen

En oversikt over svømmedataene er tilgjengelig i treningssammendraget på klokken rett etter økten. Du kan se følgende informasjon:

Dato og tidspunkter for når økten startet

Øktens varighet

Svømmedistanse

Gjennomsnittspuls

Maksimumspuls

Kardiobelastning

Pulssoner

Kalorier

Fettforbrenning i % av kalorier

Gjennomsnittstempo

Makstempo

Takfrekvens (antall tak du tar per minutt)

 • Gjennomsnittlig takfrekvens
 • Maksimalt takfrekvens

Synkroniser klokken med Flow for en mer detaljert visuell fremstilling av svømmingen din, inkludert en detaljert nedbryting over svømmeøkter i basseng, pulsen din, tempoet samt takfrekvenskurver.