Musikkontroll

Kontroller musikk og medieavspilling på telefonen med klokken mens du trener og i Musikkontroll-visningen når du ikke trener. Musikkontroll er tilgjengelig for telefoner med iOS og Android. For å bruke musikkontroll må du ha en telefon med Flow-appen installert, og den må også kobles til klokken. Instruksjoner finner du under Slik kobler du en mobil enhet til klokken. Hvis du utførte konfigurasjonen av klokken via Flow-appen, er klokken allerede koblet til telefonen.

Slå på musikkontroll i Innstillinger > Generelle innstillinger > Musikkontroll.

Musikkontrollinnstillingen blir synlig når du har koblet klokken til telefonen via Flow-appen.

Velg Treningsskjerm for å kontrollere musikk mens du trener, og Visninger for å gå til kontrollen når du ikke trener.

  • Under trening sveiper du til venstre eller høyre for å bla til musikkontroll i treningsvisning. Musikkontroll i treningsvisning slås på når avspilleren er på og en treningsøkt er i gang.
  • Når du ikke trener, sveiper du til venstre eller høyre på skjermen for å navigere til musikkontrollvisningen.
  • Juster volumet med volumkontroll.
  • Sett på pause / spill av eller bytt sang med kontrollen.

 

Med Musikkontroll-widgeten kan du spille av musikk og sette den på pause rett på urskiven. Du kan legge den til på utseendet til klokkeskjermen i Utseende-innstillingene.

Innstillinger for musikkontroll i Polar Flow-appen

Du kan justere innstillingene for musikkontroll i Enheter-menyen i Polar Flow-appen:

  • Trykk på knappen ved siden av Musikkontroll for å slå musikkontrollfunksjonen av eller på
  • Alltid på: Du kan kontrollere musikken på treningsskjermen og i Musikkontroll-visningen.
  • Trening: På: Under trening kan du kontrollere musikken på treningsskjermen.
  • Trening: Av: Du kan kontrollere musikken i Musikkontroll-visningen.

Hvis du endrer innstillingene, må du huske å synkronisere klokken med Flow-appen.