Batteri

Klokken har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har en begrenset levetid som avhenger av flere faktorer, deriblant batteriteknologien, driftstemperatur, ladevaner og hvordan klokken brukes og vedlikeholdes. Du kan maksimere batterilevetiden ved å ta godt vare på klokken og lade og lagre den i henhold til instruksjonene nedenfor.

 • Hold ladekontaktene på klokken rene for å beskytte klokken mot oksidering og andre potensielle skader som følge av skitt og saltvann (f.eks. svette eller sjøvann). Den beste måten å holde ladekontaktene rene på, er å skylle klokken med lunkent springvann etter hver treningsøkt. Klokken er vanntett, og du kan skylle den under rennende vann uten å skade de elektroniske komponentene.

 • Før lading må du kontrollere at det ikke er fukt, støv eller smuss på ladekontaktene på klokken og kabelen. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt.

 • Ikke lad klokken i temperaturer under 0°C eller over +40°C.

 • Ikke lad klokken i nærheten av brennbare materialer eller på brennbare overflater.

 • Ikke lad klokken når den er våt.

 • Ikke la enheten ligge i ekstrem kulde (under –10 °C) eller varme (over 50 °C) eller i direkte sollys.

 • Unngå å tømme batteriet komplett før lading og lade batteriet fullt hver gang. Hvis du holder batteriet mellom 10–90 % legger det mindre press på batteriet, bidrar til optimal ytelse og forlenger batteritiden.

 • Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden.

 • Oppbevar klokken på et tørt og kjølig sted. Hvis du ikke skal bruke klokken på en stund, bør du lade den til ca. 50 % før du legger den til oppbevaring. Slå også av klokken under Innstillinger > Om klokken. Batteriet tappes gradvis i oppbevaring. Hvis du skal oppbevare klokken i mange måneder, anbefaler vi at den lades opp igjen etter noen måneder.

Over tid blir oppladbare batterier gradvis slitt, noe som resulterer i redusert kapasitet. Den gjennomsnittlige levetiden til litium-ion-batterier som brukes i telefoner og sportsklokker, deriblant Polar-klokker, er 2–3 år. På dette tidspunktet har batteriet ca. 80 % av sin opprinnelige kapasitet igjen, og denne prosentandelen reduseres med ytterligere tid og bruk. Den faktiske batterilevetiden avhenger av bruk og driftstemperaturer.

Ved slutten av produktets levetid anbefaler Polar å minimere mulige effekter av avfall på miljøet og menneskelig helse ved å følge lokale reguleringer for avfallshåndtering og, der det er mulig, bruke kildesortering for elektroniske enheter. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Lade av batteriet

Bruk USB-kabelen som følger med i produktsettet, for å lade batteriet via USB-porten på datamaskinen.

Du kan lade batteriet via et strømuttak i veggen. Når du lader via et strømuttak, må du bruke en USB-lader (medfølger ikke i produksettet). Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC" og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

 1. For å lade klokken kobler du den til en USB-port med strøm eller en USB-lader ved hjelp av kabelen som fulgte med i esken. Kabelen smetter magnetisk på plass.

 2. Lader vises på displayet.

  Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta flere minutter før ladeanimasjonen vises på displayet.

 3. Når batteriikonet er fullt, er klokken fullt oppladet.

Lade under trening

Ikke prøv å lade klokken i løpet av en treningsøkt ved å bruke en bærbar lader, for eksempel en strømbank. Hvis du kobler klokken til en strømkilde under en treningsøkt, lades ikke batteriet. Når klokken er koblet til ladekabelen i løpet av trening, kan svette og fuktighet forårsake rustdannelse og skader på ladekabelen og klokken. Hvis du starter en treningsøkt mens du lader klokken, stopper ladingen.

Batterikapasitet

 • Prestasjonskraftig treningsmodus: Opptil 43 timer kontinuerlig trening med to-frekvent GPS (mer presis), optisk pulsmåling og GPS-registreringsfrekvens Hvert sekund (høy).
 • Strømbesparende treningsmodus: Opptil 140 timer kontinuerlig trening med énfrekvent GPS (strømsparing), GPS-registreringsfrekvens satt til Hvert 2. minutt (ultramodus).
 • Smartklokkemodus: Opptil ti dager i klokkemodus med kontinuerlig pulsmåling og telefonvarsler slått på.

Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker klokken, funksjonene du bruker, hvor ofte bakgrunnslyset er på samt batteriets alder. Hyppig synkronisering med Flow-appen vil også redusere batteriets levetid. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg klokken under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

Du finner mer informasjon i støttedokumentet Hva er batterilevetiden til Polar Vantage V3? (på engelsk).

Batteristatus og varsler

Batteristatusikon

Batteristatussymbolet vises når du vrir på håndleddet for å se på klokken eller går tilbake til tidsvisning fra menyen. Batteristatusikonet viser gjenværende batterikapasitet i prosent.

Batterivarsler

 • Når batteriet er lavt, vises Lavt batterinivå. Lad opp. i tidsmodus. Klokken bør lades opp.
 • Lad opp før trening vises hvis ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt.

Varsel om lavt batterinivå under trening:

 • Lavt batteri vises når batteriets ladenivå begynner å bli lavt. Varselet gjentas hvis ladenivået blir for lavt for måling av puls og GPS-data, og pulsmålingen og GPS-funksjonen slås av.
 • Når batterinivået synker til et kritisk nivå, vises Registrering avsluttet. Klokken stopper treningsregistreringen og lagrer de personlige treningsdataene.

Når skjermen er tom, er batteriet oppbrukt, og klokken har gått over i søvnmodus. Lad klokken. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.