Zwemgegevens

Zwemgegevens helpen je elke zwemsessie te analyseren en je prestaties en voortgang op de lange termijn te volgen.

Voor optimale nauwkeurigheid is het van belang dat je hebt ingesteld aan welke hand je het horloge draagt. Je kunt deze instelling controleren via de productinstellingen in Flow.

Zwembad zwemmen

Als je het profiel Zwemmen of Zwembad zwemmen gebruikt, herkent het horloge je zwemstijl en registreert het je afstand, tijd en tempo, slagfrequentie en rusttijden. Daarnaast kun je met de SWOLF-score je ontwikkeling volgen.

Zwemstijlen: Je horloge herkent de volgende zwemstijlen en berekent de stijlspecifieke gegevens en de totalen van je volledige sessie:

 • Vrije slag
 • Rugslag
 • Schoolslag
 • Vlinderslag

Tempo en afstand: zodra het horloge je zwemstijl herkend heeft als een van de vier hierboven genoemde zwemstijlen, kan het je keerpunten detecteren en deze informatie gebruiken om je tempo en afstand nauwkeurig aan te geven. De metingen van tempo en afstand zijn gebaseerd op de gedetecteerde keerpunten en de ingestelde lengte van het zwembad. Elke keer dat je keert, wordt er een zwembadlengte bij de totale gezwommen afstand opgeteld.

Slagen: je horloge vertelt je hoeveel slagen je maakt per minuut of per baanlengte. Deze informatie kan worden gebruikt om meer te achterhalen over je zwemtechniek, ritme en timing.

Je SWOLF (een samenstelling van “swimming” en “golf”) is een indirecte meting van je efficiëntie. Je SWOLF wordt berekend door je tijd en het aantal benodigde slagen per baanlengte bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld 30 seconden en 10 slagen om de lengte van een zwembad over te zwemmen geeft een SWOLF-score van 40. In het algemeen ben je efficiënter naarmate je SWOLF lager is voor een bepaalde afstand en stijl.

SWOLF is in hoge mate individueel en mag dus niet worden vergeleken met SWOLF-scores die anderen hebben gezwommen. Het is een persoonlijk hulpmiddel om je techniek te verbeteren en een optimale efficiëntie te vinden voor verschillende zwemstijlen.

Instelling baanlengte

Het is belangrijk dat je de juiste baanlengte kiest, omdat deze instelling van invloed is op de berekening van je tempo, afstand, slagen en SWOLF-score. Je kunt de baanlengte in pre-trainingsmodus kiezen in het snelmenu. Druk op LICHT om het snelmenu te openen, kies de instelling Baanlengte en wijzig eventueel de eerder ingestelde baanlengte. De standaardlengtes zijn 25 meter, 50 meter en 25 yards, maar je kunt ook een aangepaste lengte instellen. De minimumlengte is 17 meter/yards.

Open water zwemmen

Bij gebruik van het profiel Open water zwemmen registreert het horloge je afstand, tijd en tempo, slagfrequentie voor vrije slag en je route.

Vrije slag is de enige stijl die het profiel Open water zwemmen herkent.

Tempo en afstand: Je horloge gebruikt GPS om het tempo en de afstand te berekenen tijdens je zwemsessie.

Slagfrequentie voor vrije slag: Je horloge registreert je gemiddelde en maximale slagfrequentie (het aantal slagen per minuut) van je sessie.

Route: Je route wordt vastgelegd met GPS en je kunt die na het zwemmen bekijken in de Flow app en de webservice. GPS werkt niet onder water en daarom wordt je route bepaald op basis van GPS-gegevens die worden verzameld wanneer je hand zich boven water of vlak onder het wateroppervlak bevindt. Externe factoren zoals de watercondities en satellietposities kunnen van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de GPS-gegevens. Daardoor kunnen gegevens van dezelfde route variëren per dag.

Hartslag meten in het water

Je horloge meet automatisch je hartslag bij je pols met de Polar Elixir™ sensorfusietechnologie. Dit is een makkelijke en comfortabele manier om je hartslag te meten tijdens het zwemmen. Hoewel de hartslagmeting aan de pols door het water mogelijk niet optimaal werkt, is het toch nauwkeurig genoeg om je te helpen je gemiddelde hartslag en hartslagzones tijdens je zwemsessies te meten, nauwkeurige informatie over het aantal verbruikte calorieën te geven, de trainingsbelasting van je sessie te bepalen en feedback over je Trainingseffect te geven op basis van je hartslagzones.

Draag het horloge nauw om je pols (nog nauwer dan bij andere sporten) voor zo nauwkeurig mogelijke gegevens. Zie Training met polshartslagmeting voor informatie over het dragen van je horloge tijdens de training.

Omdat Bluetooth niet werkt in het water, kun je tijdens het zwemmen met je horloge geen Polar hartslagsensor met een borstband gebruiken.

Een zwemsessie starten

 1. Druk op TERUG om het hoofdmenu te openen, kies Training starten en blader naar het profiel Zwemmen, Zwembad zwemmen of Open water zwemmen.
 2. Controleer bij gebruik van het profiel Zwemmen/Zwembad zwemmen of de baanlengte klopt. Je kunt de baanlengte wijzigen door op LICHT te drukken en het snelmenu te openen. Kies de instelling Baanlengte en stel de juiste lengte in.

  Start pas met de registratie van de trainingssessie als je in het water bent, maar druk niet op de knoppen terwijl het apparaat onder water is.

 3. Druk op START om de trainingsregistratie te starten.

Tijdens het zwemmen

In de sectie sportprofielen van de Flow webservice kun je aanpassen wat op de display weergegeven wordt. De standaard trainingsweergaven in de sportprofielen voor zwemmen bevatten de volgende gegevens:

 • Je hartslag en de bijbehorende ZonePointer
 • Afstand
 • Duur
 • Rusttijd (Zwemmen en Zwembad zwemmen)
 • Tempo (Open water zwemmen)
 • Hartslaggrafiek
 • Gem. hartslag
 • Maximale hartslag
 • Tijd

Na het zwemmen

In het trainingsoverzicht op je horloge zie je direct na je sessie een overzicht van je zwemgegevens. Je ziet de volgende informatie:

De startdatum en -tijd van je sessie

De duur van je sessie

Gezwommen afstand

Gem. hartslag

Maximale hartslag

Cardiobelasting

Hartslagzones

Calorieën

Vetverbrandings% van calorieën

Gemiddeld tempo

Maximum tempo

Slagfrequentie (aantal slagen per minuut)

 • Gemiddeld slagfrequentie
 • Maximale slagfrequentie

Synchroniseer je horloge met Flow voor een uitgebreid visueel overzicht van je zwemsessie, inclusief een gedetailleerde uitsplitsing van je baansessies en curves van je hartslag, je tempo en je slagfrequentie.