Ujumisandmed

Ujumisandmed aitavad sul analüüsida igat ujumistreeningut ning jälgida oma sooritust ja edusamme ka pikemas perspektiivis.

Võimalikult täpsete andmete saamiseks veendu, et oled määranud, kummal käel kella kannad. Seda saad kontrollida Flow' võrguteenuses tootesätete alt.

Basseinis ujumine

Kui kasutad ujumise või basseiniujumise profiili, tuvastab kell sinu ujumisstiili ning mõõdab ujumisdistantsi, -aega, ja -tempot, tõmbesagedust ning puhkeaegu. SWOLF-skoori abil saad jälgida oma arengut.

Ujumisstiilid: sinu kell tuvastab ühe järgmistest ujumisstiilidest ning arvutab välja stiilispetsiifilised andmed ja kogu treeningu summaarsed näitajad.

 • Vabaujumine
 • Seliliujumine
 • Rinnuliujumine
 • Liblikujumine

Tempo ja distants: kui kell on tuvastanud ühe eespool nimetatud ujumisstiili, tunneb see ära, kui sa pöörad, ning kasutab seda teavet tempo ja distantsi täpseks arvutamiseks. Tempo ja distantsi mõõtmine põhineb tuvastatud pööretel ja basseinipikkusel. Iga kord, kui pöörad, lisab kell distantsile ühe basseinipikkuse.

Käetõmbed: sinu kell näitab, mitu tõmmet sa minutis või ühe basseinipikkuse kohta teed. See annab teavet sinu ujumistehnika, rütmi ja ajastuse kohta.

SWOLF (sõnadest „swimming“ ja „golf“) on kaudne ujumise efektiivsuse näitaja. SWOLFi arvutamiseks liidetakse kokku aeg ja käetõmmete arv, mis kulub ühe basseinipikkuse läbimiseks. Näiteks kui läbid ühe basseinipikkuse 30 sekundi ja 10 käetõmbega, saad SWOLF-skooriks 40. Üldiselt on nii, et mida madalam on SWOLFi skoor teatud distantsi ja ujumisstiili korral, seda efektiivsem on sinu sooritus.

Sinu SWOLF-skoor on väga individuaalne, mistõttu ei tohiks seda võrrelda teiste inimeste SWOLF-skooridega. See on pigem isiklik abivahend, mis aitab sul täiustada ja viimistleda oma tehnikat ning leida erinevatele stiilidele optimaalne efektiivsus.

Basseinipikkuse määramine

On oluline, et valiksid õige basseinipikkuse, kuna see mõjutab tempo, distantsi ja tõmmete arvu mõõtmist ning sinu SWOLF-skoori. Basseinipikkuse saad valida treeningu valikurežiimi kiirmenüüst. Kiirmenüüsse sisenemiseks vajuta nuppu VALGUS, vali Basseini pikkus ja vajadusel muuda eelnevalt määratud basseinipikkust. Vaikepikkused on 25 meetrit, 50 meetrit ja 25 jardi, kuid saad pikkust kohandada ka käsitsi. Minimaalne pikkus, mille saad valida, on 17 meetrit/jardi.

Avaveeujumine

Kui kasutad avaveeujumise profiili, mõõdab kell ujumisdistantsi, -aega, ja -tempot, vabastiili tõmbesagedust ning teekonda.

Vabastiil on ainuke stiil, mille avaveeujumise profiil ära tunneb.

Tempo ja distants: ujumise ajal kasutab kell tempo ja distantsi mõõtmiseks GPSi.

Vabastiili tõmbesagedus: sinu kell mõõdab su treeningukorra keskmist ja maksimaalset tõmbesagedust (tõmmete arv minutis).

Teekond: sinu teekonna andmed salvestatakse GPSi abil ning pärast ujumistreeningut saad seda Flow' rakenduses ja võrguteenuses kaardil vaadelda. GPS ei tööta vee all ja seetõttu salvestatakse sinu teekond nende GPSi andmete põhjal, mis on saadud siis, kui käsi on veest väljas või veepinnale väga lähedal. GPSi andmete täpsust võivad mõjutada erinevad välistegurid, sealhulgas veeolud ja satelliitide asukohad. Seega võivad sama teekonna andmed olla päeviti erinevad.

Südame löögisageduse mõõtmine vees

Sinu kell mõõdab südame löögisagedust anduriandmete ühitamise tehnoloogia Polar Elixir™ abil automaatselt otse randmelt, tänu millele on südame löögisagedust ujumise ajal lihtne ja mugav mõõta. Kuigi vesi võib takistada randmelt südame löögisageduse mõõtmise optimaalset toimimist, on täpsus piisav, et jälgida ujumistreeningute ajal sinu keskmist südame löögisagedust ja südame löögisageduse tsoone, saada täpseid andmeid treeningukorral põletatud kalorite ja treeningkoormuse kohta ning tutvuda pärast treeningut südame löögisageduse tsoonidel põhineva tagasisidega.

Võimalikult täpsete südame löögisageduse andmete saamiseks on oluline kanda kella tihedalt ümber randme (veelgi tihedamalt kui teiste spordialade puhul). Juhised kella kandmise kohta treeningu ajal leiad jaotisest Treenimine südame löögisageduse mõõtmisega randmelt.

Pane tähele, et ujumise ajal ei saa kasutada rindkerevööga Polari südame löögisageduse andurit, kuna Bluetooth ei tööta vee all.

Ujumistreeningu alustamine

 1. Peamenüüsse sisenemiseks vajuta nuppu TAGASI ja vali Treeningu alustamine. Seejärel vali ujumise, basseiniujumise või avaveeujumise profiil.
 2. Kui kasutad ujumise või basseiniujumise profiili, veendu, et oled valinud õige basseinipikkuse. Basseinipikkuse muutmiseks vajuta nuppu VALGUS, et siseneda kiirmenüüsse. Vali Basseini pikkus ja määra õige pikkus.

  Ära hakka treeningukorda salvestama enne, kui oled basseinis, kuid väldi samas ka nuppude vajutamist vee all.

 3. Treeningu alustamiseks vajuta nuppu START.

Ujumistreeningu ajal

Saad Flow' võrguteenuse spordiprofiilide alammenüüs valida, milliseid andmeid treeningu ajal kuvatakse. Vaikimisi kuvatakse ujumistreeningu ajal ekraanil järgmised andmed:

 • Südame löögisagedus ja südame löögisageduse kontrollvahemiku näitaja ZonePointer
 • Distants
 • Kestus
 • Puhkeaeg (ujumine ja basseiniujumine)
 • Tempo (avaveeujumine)
 • Südame löögisageduse graafik
 • Keskmine südame löögisagedus
 • Maksimaalne südame löögisagedus
 • Kellaaeg

Pärast ujumistreeningut

Kohe pärast treeningukorda kuvatakse treeningu kokkuvõttes ülevaade sinu ujumisandmetest. Saad vaadata järgmisi andmeid:

Treeningukorra kuupäev ja algusaeg

Treeningukorra kestus

Ujumisdistants

Keskmine südame löögisagedus

Maksimaalne südame löögisagedus

Kardiokoormus

Südame löögisageduse tsoonid

Kalorid

Rasvapõletuse % kaloritest

Keskmine tempo

Maksimaalne tempo

Tõmbesagedus (käetõmmete arv minutis)

 • Keskmine tõmbesagedus
 • Maksimaalne tõmbesagedus

Kui soovid oma ujumistreeningust saada üksikasjalikuma visuaalse ülevaate ning tutvuda oma südame löögisageduse, tempo ja tõmbesageduse graafikutega, sünkrooni kell Flow' rakenduse või võrguteenusega.