Jalgade taastumise test

Jalgade taastumise test aitab sul teada saada, kuidas su jalalihased on treeningust taastunud ja ka kuidas areneb sinu plahvatuslik jõud. Samuti saad selle abil kontrollida, kas oled valmis kiiruse- ja jõutreeninguks. See on laialdaselt kasutatav, kerge ja ohutu test, mida saad teha igal pool ja milleks pole vaja muud varustust kui sinu Polari kell.

Testis teed kolm kükist üleshüpet, nii et iga hüppe vahel on lühike paus. Esiteks kükita kiirelt ja siis hüppa otse üles, võimalikult kõrgele. See kahesuunaline liikumine annab su lihastele maksimaalse plahvatusliku jõu saamiseks vedrusarnase elastse tõuke. See muudab testi ka kergemini korratavaks ja vigade tõenäosus on väiksem.

Tagasiside saamiseks oma jalalihaste taastumise kohta pead algtaseme kindlaksmääramiseks tegema 28 päeva jooksul vähemalt kaks testi. Alates 28 päeva jooksul tehtud kolmandast testist saad tagasisidet oma jalalihaste taastumise kohta. Üldiselt on nii, et kui sa hüppad märgatavalt madalamale kui sinu algtase, ei ole sinu lihased täielikult taastunud. Soovitame testi teha võimalikult tihti, sest mida enamate tulemuste põhjal sinu algtase arvutatakse, seda usaldusväärsem see on.

Sulle sõnalise tagasiside andmisel võetakse testis arvesse ka funktsioonidega Recovery Pro või Nightly Recharge antavat teavet kardiovaskulaarsüsteemi taastumise kohta, tingimusel et sa kasutad ühte või teist.

Testi tegemine

Kui tunned end haigena või oled vigastatud, ei tasu testi teha. Kui aga isegi tunned end treeningust väsinuna, ei takista see sul testi tegemist, sest testi üks mõte ongi saada teada, kui hästi oled treeningust taastunud. Kui oled palju treeninud ning sul on suurem oht vigastuse või haigestumise oht, võid jalgade taastumise testi teha iga päev, et saada teada, millal oled tugevaks treeninguks piisavalt heas seisus.

Enne alustamist vaata veel kord oma kellas juhiseid, Testid > Jalgade taastumise test > Kuidas, et vaadata testi jaotust ning selle tegemise juhiseid ja animatsioone.

Kui oled valmis, ava Testid > Jalgade taastumise test ning vali Alusta. Sul tuleb teha kolm hüpet. Selle testi puhul on võtmesõnaks korratavus ehk sul tuleb tagada, et teed testi iga kord ühesuguse korraliku tehnikaga.

  1. Seisa sirge selja ja sirgete jalgadega, käed puusadel. Pööra hoolikalt tähelepanu käte asendile, sest see on täpsuse ja korratavuse jaoks otsustav. Testi ajal hoia käed kogu aeg puusadel. Sellega tagad, et iga hüpe mõõdetakse õigesti.
  2. Kui kuuled piiksu, kükita kiirelt ja hüppa plahvatuslikult otse üles ning maandu pöidadele, jalad sirged. Pärast iga piiksu on sul 40 sekundit aega hüpata.
  3. Enne iga hüpet kuvatakse tekst OOTA. Oota, kuni kuvatakse tekst HÜPPA, ja enne hüppamist kõlab piiks.
  4. Kui oled kõik kolm hüpet teinud, kuvatakse tekst Test lõpetatud.

Testi tulemused

Pärast testi tegemist kuvatakse iga hüppe kõrgus ning kolme hüppe keskmine, mida kasutatakse sinu algtaseme arvutamiseks. Saad oma uusimat testitulemust vaadata valikutega Testid > Jalgade taastumise test > Viimane tulemus.

Sinu jalgade taastumise mõõtmiseks võrreldakse testitulemust sinu isikliku algtasemega, mis on sinu viimase 28 päeva testitulemuste libisev keskmine. Algtaseme arvutamisel kasutatakse ainult ühte tulemust päeva kohta. Kui teed mitu testi, võetakse arvesse ainult päeva parimat tulemust.

Üldiselt on nii, et kui sa hüppad madalamale kui sinu algtase, ei ole sinu lihased täielikult taastunud. Sinu jalalihaseid ei saa pidada taastunuks järgmistel juhtudel:

  • 28 cm või kõrgema algtaseme korral: kui su testitulemus on 7% või rohkem alla sinu algtaseme.
  • Alla 28 cm algtaseme korral: Kui su testitulemus on 2 sentimeetrit või rohkem alla sinu algtaseme.

Sinu valmisolekut kiiruse- ja jõutreeninguks illustreeritakse ikooni ja tagasisidega.

  • Roheline, kui oled valmis
  • Oranž, kui oled valmis väikeste mööndustega
  • Punane, kui sa ei ole valmis

Teavet sinu jalgade taastumise kohta täiendatakse teabega sinu kardiovaskulaarsüsteemi taastumise kohta. Seda teavet antakse järgmiste funktsioonidega: vigastuste ja haigestumise oht (põhineb sinu kardiokoormusel, mis pärineb funktsioonist Training Load Pro), Recovery Pro, ortostaatiline test ja Nightly recharge. See tähendab, et kõigepealt kontrollib su kell, kas vigastuste ja haigestumise ohu funktsioon on aktiveeritud. Kui see ei ole saadaval, kontrollib kell, kas kasutad funktsiooni Recovery Pro, ja pärast seda, kas oled teinud ortostaatilise testi, ning viimaks, kas kasutad funktsiooni Nightly Recharge. Kui neist mõni funktsioon märkab midagi, mis mõjutab sinu kardiovaskulaarsüsteemi taastumist, võetakse seda tagasisides arvesse.

Üksikasjalik analüüs Flow' võrguteenuses ja rakenduses

Ära unusta oma testitulemusi sünkroonida Polar Flow'ga. Pikaajalise jälgimise hõlbustamiseks oleme võrguteenuses Polar Flow koondanud kõik testiandmed ühte kohta. Testide lehel saad vaadata kõiki enda tehtud teste ja võrrelda nende tulemusi. Saad vaadata oma pikaajalist arengut ja märgata kergesti muutusi oma võimekuses.