Hvileguide ud fra din puls

Optimer din træningsrytme og -effektivitet for at få mest muligt ud af dine træningspas. Hvileguiden analyserer din puls under de aktive faser og hvilefaserne af din træning, så du kan få personligt tilpasset vejledning til, hvornår du skal starte træningen igen. Den registrerer automatisk din højeste puls under et sæt og registrerer også din puls under hvile og fortæller dig, hvornår du er udhvilet nok til at starte det næste sæt.

Hvis du vil bruge funktionen Hvileguide under træningspas, skal du have træningsvisningen Hvileguide føjet til sportsprofilen, hvis du vil bruge den. Som udgangspunkt er træningsvisningen Hvileguide slået til på følgende sportsprofiler: Styrketræning, Cirkeltræning, Højintensitetstræning, Funktionel træning, Bootcamp og Kettlebell. Du kan føje træningsvisningen til en hvilken som helst sportsprofil i indstillingerne for sportsprofil i Polar Flow-appen eller -webtjenesten.

Træning med Hvileguiden

Start dit træningspas med en god opvarmning for at maksimere udbyttet af dit træningspas. Opvarmning forbedrer virkningen af din træning og reducerer risikoen for skader. Slå Hvileguiden til, når du er klar til at starte arbejdsfasen i dit træningspas. Brug OP- og NED-knapperne til at navigere til Hvileguidens træningsvisning, og tryk på OK for at slå funktionen til.

Vejledning på displayet

Træningsvisningen Hvileguide viser din nuværende puls og din pulsgraf i realtid. De forskellige farver viser, hvilken pulszone du træner i. De følgende instruktioner kan guide dig igennem arbejds- og hvilefaserne af dit træningspas.

Øg din puls vises, hvis du skal øge din puls for at begynde arbejdsfasen. Når pulsen stiger til et tilstrækkeligt niveau for arbejdsfasen, skifter teksten på skærmen til Arbejde. Når du har gennemført sættet, registrerer dit ur automatisk, at arbejdsfasen er slut, og det registrerer også automatisk din højeste puls, du havde under arbejdsfasen. Du kan også afslutte arbejdsfasen manuelt ved at trykke på OK.

Slap af, indtil din puls er lav nok vises på displayet, og uret giver dig besked ved at vibrere, når det har defineret den restitutionspuls, du skal ramme. Under hvilefasen kan du se din nuværende puls og den restitutionspuls, du skal ramme, på skærmen. Den stiplede linje på realtidsgrafen for puls viser den puls, du skal ramme. Den minimale hviletid er 20 sekunder – hvis du når den restitutionspuls, du skal ramme, hurtigere, vises der Slap af i et par sekunder yderligere.

Hvis hvilefasen ikke kan afgøres ud fra din puls, vises der en tidsbaseret hvilefase. Arbejdstiden sluttede. Tid til at slappe af. vises på skærmen, hvorefter der vises en nedtællingstimer på 30 sekunder.

Arbejd! vises på skærmen, og uret giver dig besked ved at vibrere, når du har hvilet nok, og det er tid til dit næste sæt.

Hvis du vil slå funktionen fra, skal du trykke på TILBAGE-knappen i visningen Hvileguide. Vil du stoppe Hvileguiden? vises. Tryk på OK for at bekræfte. Hvis du stopper Hvileguiden, stopper du ikke træningspasset.

Hvis du udfører aktiviteter, der forårsager et ekstremt tryk på dine håndled, som f.eks. vægtløft eller armhævninger, kan det være sværere at registrere din puls fra dit håndled. Dette gælder særligt for styrketræning. Af denne årsag anbefaler vi, at du bruger en Polar H10-pulsmåler eller en Polar Verity Sense-optisk pulsmåler for at sikre nøjagtige pulsmålinger, og at funktionen Hvileguide fungerer optimalt.

Få mere at vide om Hvileguiden.