Batteri

Dit ur har et indvendigt, genopladeligt batteri. Genopladelige batterier har en begrænset levetid, som afhænger af flere faktorer, herunder batteriets teknologi, driftstemperatur, opladningsvaner, og hvordan uret bruges og vedligeholdes. Du kan maksimere batteriets levetid ved at sørge for, at uret er i god stand, og at oplade og opbevare det i henhold til nedenstående instruktioner.

 • Hold ladekontakterne på dit ur rene for at beskytte dit ur effektivt mod oxidering og anden mulig skade forårsaget af snavs og saltvand (f.eks. sved eller havvand). Den bedste måde at holde ladekontakterne rene på er ved at skylle uret efter hvert træningspas med lunkent vand. Uret er vandtæt, og du kan skylle det under rindende vand uden at beskadige de elektroniske komponenter.

 • Inden opladningen bør du sikre dig, at der ikke er fugt, støv eller snavs på opladningskontakterne af dit ur og dit kabel. Tør forsigtigt evt. snavs eller fugt af.

 • Oplad ikke uret ved temperaturer under 0 °C/ +32 °F eller over +40 °C/ +104 °F.

 • Oplad ikke uret i nærheden af brændbare materialer eller på brændbare overflader.

 • Oplad ikke uret, når det er vådt.

 • Efterlad ikke uret i meget kraftig kulde (under -10 °C/14 °F) og varme (over 50 °C/120 °F) eller i direkte sollys.

 • Undlad at aflade batteriet helt inden genopladning og fuld opladning af batteriet hver gang. Hold batteriopladningen mellem 10-90 % for at belaste batteriet mindst muligt, hvilket hjælper batteriet med at opretholde en optimal ydeevne og udvider batteriets levetid.

 • Lad ikke batteriet være helt afladet i en længere tid, og lad det heller ikke være helt opladet hele tiden.

 • Opbevar uret delvist opladet på et tørt og køligt sted. Hvis ikke du bruger uret i et stykke tid, skal du oplade det til ca. 50 procent, inden du gemmer det væk. Sluk også uret fra Indstillinger > Om dit ur. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare uret i adskillige måneder, anbefales det at oplade det igen efter nogle få måneder.

Genopladelige batterier bliver gradvist slidt over tid, og deres kapacitet falder. Den gennemsnitlige levetid af genopladelige litiumionbatterier, der anvendes i telefoner og sportsure, herunder Polar-ure, er ca. 2-3 år. Batteriet har ca. 80 % af sin oprindelige kapacitet tilbage på dette stadie, og procentdelen fortsætter med at falde med tiden og brug. Den faktiske batterilevetid varierer, afhængigt af brug og driftsbetingelser.

I slutningen af produktets levetid opfordrer Polar dig til at minimere mulige virkninger af affald på miljøet og din sundhed ved at følge lokale bestemmelser for bortskaffelse af affald og, hvor det er muligt, anvende separat indsamling af elektroniske enheder. Undlad at bortskaffe dette produkt som usorteret kommunalt affald.

Opladning af batteriet

Brug det USB-kabel, der fulgte med uret, til at oplade batteriet gennem USB-porten på din computer.

Du kan oplade batteriet via en stikkontakt. Når du oplader via en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med uret). Hvis du bruger en USB-strømadapter, skal du sørge for, at adapteren er mærket med "output 5 V jævnstrøm", og at den forsyner mindst 500 mA. Brug kun en USB-strømadapter med en passende sikkerhedsgodkendelse (mærket med "LPS", "Begrænset strømforsyning", eller "UL listed" eller "CE").

 1. For at oplade dit ur skal du slutte det til en strømført USB-port eller en USB-oplader med det specielle kabel, der fulgte med i æsken. Kablet klikker på plads ved hjælp af magnetisme.

 2. Der vises Oplader på displayet.

  Bemærk, at hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et par minutter, før opladningsanimationen vises på skærmen.

 3. Når batteriikonet er fuldt, er uret helt opladet.

Opladning under træning

Forsøg ikke at oplade dit ur under et træningspas med en bærbar oplader såsom en powerbank. Hvis du slutter dit ur til en strømkilde under et træningspas, bliver batteriet ikke opladet. Når det sluttes til opladningskablet under træning kan sved og fugt forårsage korrosion og beskadigelse af opladningskablet samt uret. Og hvis du starter et træningspas, mens du oplader uret, stopper opladningen også.

Batteritid

 • Træningstilstanden Præstation: Op til 43 timers kontinuerlig træning med GPS med dobbelt frekvens (bedre præcision) og optisk pulsmåling, GPS-målefrekvens indstillet til Hvert sekund (høj).
 • Træningstilstanden Eco: Op til 140 timers kontinuerlig træning med GPS med enkelt frekvens (strømbesparelse), GPS-målefrekvens indstillet til Hvert 2. min. (ultratilstand).
 • Smartwatch-tilstand: Op til 10 dage, når det bruges i urtilstand med stabil pulsmåling og mobilmeddelelser slået til.

Driftstiden afhænger af mange faktorer, som f.eks. temperaturen i de omgivelser, hvor du bruger dit ur, de anvendte funktioner, hvor ofte baggrundsbelysningen tændes, og batteriets aldring. Hyppig synkronisering med Flow-app reducerer også batteriets levetid. Driftstiden reduceres betydeligt ved temperaturer et godt stykke under frysepunktet. Hvis uret bæres under overtøjet, hjælper det med at holde det varmere og øger driftstiden.

Se supportdokumentet Hvad er batterilevetiden for Polar Vantage V3? (på engelsk) for at for at få flere oplysninger.

Batteriets status og meddelelser

Ikon for batteristatus

Batteriets statusikon vises, når du drejer håndleddet for at kigge på uret eller vender tilbage til tidsvisning fra menuen. Ikonet for batteristatus viser, hvor meget opladning der er tilbage på batteriet som en procentsats.

Batterinotifikationer

 • Når batteriopladningen er lav, bliver Lavt batteri. Opladning vises i tidsvisningen. Det anbefales at oplade uret.
 • Oplad inden træning vises, hvis der er for lidt batteri på til at registrere et træningspas.

Notifikationer om lavt batteri under træning:

 • Lavt batter vises, når batteriopladningen er ved at være lav. Notifikationen gentages, hvis opladningen bliver for lav til at måle puls- og GPS-data, og pulsmålingen og GPS slås fra.
 • Når batteriet er kritisk lavt, vises der Træning afsluttet. Uret stopper træningsregistreringen og gemmer træningsdataene.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt, og uret er gået i dvaletilstand. Oplad uret. Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet.