Optimalizace odpočinku vychází z tepové frekvence

Optimalizujte svůj tréninkový rytmus a efektivitu, abyste dosáhli maximální účinnosti tréninků. Optimalizace odpočinku analyzuje vaši tepovou frekvenci během fáze zátěže a odpočinku v rámci tréninku a poskytuje individuální vedení, abyste věděli, kdy je optimální pokračovat v tréninku. Automaticky detekuje vaši nejvyšší tepovou frekvenci během série, sleduje také vaši tepovou frekvenci při odpočinku, a jakmile dostatečně zregenerujete, dá vám pokyn k zahájení další série.

Chcete-li během tréninku používat funkci Optimalizace odpočinku, musíte mít tréninkový náhled Optimalizace tréninku přidaný do sportovního profilu, ve kterém ji chcete používat. Ve výchozím nastavení je tréninkový náhled Optimalizace odpočinku zapnutý v následujících sportovních profilech: Silový trénink, Kruhový trénink, Vysoce intenzivní intervalový trénink, Funkční trénink, Bootcamp a Kettlebell. Tyto tréninkové náhledy můžete zapnout v nastavení libovolného sportovního profilu v aplikaci nebo webové službě Polar Flow.

Trénink s optimalizací odpočinku

Před tréninkem se dobře zahřejte, abyste maximalizovali přínos tréninku. Zahřátí zvyšuje efektivitu tréninku a snižuje riziko zranění. Nastavte optimalizaci odpočinku na dobu, kdy jste připraveni zahájit zátěžovou fázi tréninku. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ přejděte do tréninkového náhledu Optimalizace odpočinku a stisknutím tlačítka OK funkci zapnete.

Pokyny na displeji

Tréninkový náhled Optimalizace odpočinku zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci a graf tepové frekvence v reálném čase. Různé barvy označují zónu tepové frekvence, ve které trénujete. Následující pokyny vás během tréninku budou provádět jednotlivými fázemi zátěže a odpočinku.

Pokud potřebujete zvýšit tepovou frekvenci a zahájit zátěžovou fázi tréninku, na displeji se zobrazí text Zvyšte TF. Jakmile se tepová frekvence zvýší na dostatečnou úroveň pro fázi zátěže, změní se text na displeji na Zátěž. Po dokončení série hodinky automaticky zjistí, že fáze zátěže skončila, a také automaticky zjistí nejvyšší tepovou frekvenci dosaženou během této fáze. Fázi zátěže můžete také ručně ukončit stisknutím tlačítka OK.

Na displeji se zobrazí text Odpočívejte, dokud neklesne vaše TF a hodinky vás upozorní vibracemi, až naměří stanovenou regenerační tepovou frekvenci. Během fáze odpočinku se na displeji zobrazuje aktuální tepová frekvence a cílová regenerační tepová frekvence. Přerušovaná čára v grafu tepové frekvence v reálném čase znázorňuje cílovou tepovou frekvenci. Minimální doba odpočinku je 20 sekund – pokud dosáhnete cílové regenerační tepové frekvence dříve, zobrazí se text Ještě několik vteřin odpočívejte.

Pokud nelze fázi odpočinku určit na základě tepové frekvence, zobrazí se fáze odpočinku na základě času. Na displeji se zobrazí text Zátěžová fáze skončila. Je čas na oddech. a následuje 30sekundové odpočítávání.

Po dostatečném odpočinku, když nastane čas na další sérii, se na displeji zobrazí text Zátěž! a připomenutí je doprovázeno vibracemi.

Chcete-li funkci vypnout, stiskněte v náhledu Optimalizace odpočinku tlačítko ZPĚT. Na displeji se zobrazí text Zastavit optimalizaci odpočinku?. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Zastavením optimalizace odpočinku se neukončí trénink.

Zejména při silovém tréninku, kdy provádíte činnosti, při nichž dochází k extrémnímu tlaku na zápěstí (např zdvihání činek nebo shyby), může být obtížnější dostatečně přesně zjistit tepovou frekvenci ze zápěstí. Z tohoto důvodu doporučujeme používat snímač tepové frekvence Polar H10 nebo optický snímač tepové frekvence Polar Verity Sense, aby bylo zajištěno přesné měření tepové frekvence a optimální fungování funkce Optimalizace odpočinku.

Přečtěte si více o funkci Optimalizace odpočinku.