Segmenty Strava Live

Segmenty Strava jsou předem stanovené úseky trasy, na kterých mohou sportovci soutěžit v jízdě na kole nebo běhu na čas. Segmenty jsou definovány na stránkách Strava.com a může je vytvořit jakýkoli uživatel služby Strava. Pomocí segmentů můžete porovnávat vlastní časy nebo je srovnávat s časy jiných uživatelů služby Strava, kteří daný segment také absolvovali. U každého segmentu se zveřejňuje nejlepší čas za daný segment, tzv. král/královna hory (KOM/QOM).

Chcete-li na hodinkách Polar Vantage V3 využívat funkci Segmenty Strava Live, musíte mít balíček Strava Summit Analysis. Po aktivaci segmentů Strava Live, exportování segmentů do svého účtu Flow a jejich synchronizaci hodinkami Vantage V3, budete dostávat na své hodinky upozornění, když se přiblížíte k některému ze svých oblíbených segmentů Strava.

Při provádění segmentu se vám budou na hodinkách zobrazovat data o výkonu v reálném čase, takže budete mít přehled o tom, jestli jste překonali svůj osobní rekord (PR) v segmentu, nebo ne. Vaše výsledky se vypočítají a zobrazí na hodinkách okamžitě po absolvování segmentu, ale konečné výsledky si musíte zjistit na stránkách Strava.com.

Propojte své účty Strava a Polar Flow:

Můžete propojit své účty Strava a Polar Flow ve webové službě Polar Flow NEBO v aplikaci Polar Flow:

Ve webové službě Polar Flow přejděte do Nastavení > Partneři > Strava > Připojit.

nebo

V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Obecná nastavení > Připojit > Strava (k připojení posuňte tlačítko do strany)

Import segmentů Strava do vašeho účtu Polar Flow

  1. Ve svém účtu Strava vyberte segmenty, které chcete importovat do oblíbených položek Polar Flow / Vantage V. To se provádí výběrem ikony hvězdičky vedle názvu segmentu.
  2. Poté na stránce Oblíbené webové služby Polar Flow vyberte tlačítko Aktualizovat segmenty Strava Live pro import segmentů Strava Live označených hvězdičkou do svého účtu Polar Flow.
  3. V telefonu Vantage V3 můžete mít najednou uloženo maximálně 100 oblíbených položek. Kliknutím na výběrová pole vlevo v seznamu segmentů Strava Live vyberte segmenty a přesuňte je do seznamu synchronizace hodinek vpravo. Pořadí oblíbených položek si můžete v hodinkách Vantage V3 změnit přetažením.
  4. Chcete-li uložit změny, synchronizujte hodinky Vantage V3.

Bližší informace o tom, jak spravovat oblíbené položky v aplikaci a webové službě Polar Flow naleznete v části Spravování oblíbených tréninkových cílů ve webové službě Polar Flow.

Další informace o segmentech Strava naleznete na stránkách Strava Support.

Zahájení tréninku se segmenty Strava Live

Segmenty Strava Live vyžadují GPS. Ujistěte se, že máte v běžeckých a cyklistických sportovních profilech, které chcete použít zapnuté GPS.

Když zahájíte běžecký nebo cyklistický trénink, jsou v tréninkových náhledech segmentů Strava zobrazeny nedaleké segmenty Strava (cyklistika do 50 km, běh do 10 km), které jsou synchronizované s vašimi hodinkami. Během tréninků přecházejte na zobrazení segmentů Strava pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Když se přiblížíte k segmentu (200 metrů nebo blíže při jízdě na kole nebo 100 metrů nebo blíže při běhu), dostanete na hodinky výstrahu a bude se odpočítávat zbývající vzdálenost k segmentu. Segment můžete zrušit stisknutím tlačítka Zpět na hodinkách.

Další signalizace se ozve, když přijedete k výchozímu bodu segmentu. Nahrávání segmentu se spustí automaticky a na hodinkách se zobrazí název segmentu a čas vašeho osobního rekordu na daném segmentu.

Na displeji se zobrazí, zda zaostáváte za svým osobním rekordem, nebo jej naopak překonáváte (nebo KOM / QOM, děláte-li segment poprvé), stejně jako vaše rychlost / tempo a zbývající vzdálenost.

Po dokončení segmentu se na hodinkách zobrazí váš čas a rozdíl oproti vašemu osobnímu nejlepšímu času. Dosáhnete-li nového osobního rekordu, zobrazí se symbol PR.