Měření SpO2

Funkce měření SpO2 využívá k odhadu saturace krve kyslíkem technologii pulzního oxymetru. Vaše tělo potřebuje ke správné činnosti neustálý přísun kyslíku. Saturace krve kyslíkem (SpO2) ukazuje, kolik kyslíku vaše krev přenáší v porovnání s její maximální kapacitou (100 %). Pokud jste v nulové nadmořské výšce a v klidu, SpO2 mezi 95 % a 100 % se považuje za normální. Vzhledem k nižšímu atmosférickému tlaku je SpO2 ve vyšších nadmořských výškách nižší.

SpO2 můžete pohodlně měřit ze zápěstí, kdykoli budete chtít, během pouhých 35 sekund. Pravidelné měření SpO2 umožňuje sledovat obvyklou hladinu SpO2 v každodenním životě za běžných okolností. Znalost vaší obvyklé hladiny vám pomůže pochopit, jak se vaše tělo přizpůsobuje určitým situacím, například vysokým nadmořským výškám. Pokud trénujete v různých nadmořských výškách, můžete pomocí tohoto měření sledovat, jak se vaše SpO2 mění a jak se vaše tělo přizpůsobuje nové nadmořské výšce.

Funkce měření SpO2 není určena k lékařskému použití, diagnostice nebo léčbě jako takové (včetně autodiagnostiky nebo konzultace s lékařem) a údaje by neměly být používány k lékařským účelům.

Měření SpO2

Pro přesné měření doporučujeme nosit hodinky alespoň deset minut před měřením. Zkontrolujte, zda nemáte studené ruce a zda máte hodinky dobře nasazené. Během měření udržujte tělo v klidu. Pokud měření provádíte po tréninku, doporučujeme před zahájením měření alespoň deset minut odpočívat, aby se vaše tělo vrátilo do normálního stavu. Měření provádějte pokaždé za podobných podmínek. Další informace naleznete v dokumentu podpory Měření SpO2.

  1. Noste hodinky těsně připnuté na zápěstí, asi na šířku prstu za zápěstní kostí.
  2. Na hodinkách přejděte na Testy > SpO2 a poté klepněte na Provést měření.
  3. Dokud časovač nedoběhne, udržujte ruku v klidu a uvolněnou.

Po měření se na hodinkách zobrazí následující výsledky:

  • Vaše normální saturace krve kyslíkem v procentech.
  • Nadmořská výška: Nadmořská výška během měření.
  • Slovní popis saturace krve kyslíkem: Vaše SpO2 je normální (95–100 %) - Vaše SpO2je snížená (90–94 %) - Vaše SpO2je nízká (<90 %).

Výsledek svého posledního testu na hodinkách najdete v nabídce Testy > SpO2 > Poslední výsledky.

Pokud se test nezdaří, zkuste hodinky na zápěstí posunout výš. Můžete také zkusit nasadit hodinky na druhé zápěstí a zjistit, zda to pomůže.

Měření SpO2 v aplikace Polar Flow

Synchronizujte hodinky s aplikací Polar Flow, aby se vám v aplikaci zobrazovaly údaje o měření SpO2.

Pamatujte, že hodinky musíte synchronizovat pomocí aplikace Polar Flow. Měření SpO2 nelze synchronizovat pomocí softwaru Polar FlowSync v počítači.

Naměřené hodnoty SpO2 pro aktuální den můžete zkontrolovat v Diáři. Klepnutím na kartu otevřete podrobnější zobrazení měření SpO2. Klepnutím na ikonu seznamu otevřete předchozí měření SpO2 v zobrazení vyhledávání kalendáře.

Více informací o měření SpO2.