Noční teplota pokožky

Měření Noční teplota pokožky automaticky sleduje teplotu vaší pokožky, když spíte. Poté výsledek porovná s 28denním průměrem a zobrazí odchylku od tohoto průměru. Sledování změn teploty pokožky vám pomůže odhalit změny stavu vašeho těla.

Na rozdíl od tělesné teploty, která je obvykle poměrně stabilní a pohybuje se kolem +37 stupňů Celsia, může teplota pokožky kolísat mnohem více. Je to tím, že tělo reguluje svou základní teplotu změnou prokrvení pokožky. Teplotu pokožky ovlivňují také faktory prostředí. Za obvyklou teplotu pokožky se považuje odchylka ±1 stupeň Celsia. Nižší teploty mohou být často způsobeny faktory prostředí (např. nižší teplotou v místnosti nebo spaním s rukou mimo přikrývku). Vyšší teplota může být známkou blížící se nemoci. Vyšší teplota může také indikovat druhou část menstruačního cyklu (ovulaci a luteální fázi).

Funkci teploty pokožky nelze použít jako teploměr, protože nezobrazuje žádné absolutní hodnoty, pouze odchylku od průměrné teploty pokožky. Pokud se necítíte dobře, změřte si teplotu teploměrem.

Funkce měření teploty a získané údaje nejsou určeny k lékařským účelům, diagnostice nebo léčbě.