Test regenerace nohou

Test regenerace nohou vám pomáhá zjistit, do jaké míry se po tréninku zregenerovaly vaše svaly na nohou a jak se rozvíjí vaše výbušná síla. Můžete jej použít, chcete-li vědět, zda jste připraveni na rychlostní a silový trénink. Je to hojně používaný, snadný a bezpečný test, který můžete provádět doma, aniž byste potřebovali jakékoliv vybavení kromě hodinek Polar.

V testu uděláte tři výskoky s protipohybem s krátkou přestávkou mezi jednotlivými skoky. Nejprve krátce podřepněte a hned potom vyskočte svisle vzhůru, co nejvýše dokážete. Tento obousměrný pohyb dává vašim svalům energii podobnou pružině pro maximální výbušnou sílu. Navíc je díky tomu test snáze opakovatelný a méně náchylný k chybám.

Chcete-li dostávat zpětnou vazbu k regeneraci svalů na nohou, musíte si udělat alespoň tři testy regenerace nohou během 28 dnů. Od třetího testu ve 28denním období získáte zpětnou vazbu k regeneraci svalů nohou. V zásadě platí, že pokud vyskočíte podstatně níž, než je vaše výchozí hodnota, svaly na nohou nejsou zcela zregenerované. Doporučujeme test absolvovat co možná nejčastěji, protože z čím více výsledků se vypočítá výchozí hodnota, tím je výpočet spolehlivější.

Ve zpětné vazbě test zohledňuje také regeneraci vašeho kardio systému, kterou zjišťuje buď funkce Recovery Pro nebo Nightly Recharge, pokud některou z nich používáte.

Provedení testu

Pokud se necítíte zcela zdraví nebo máte zranění, test byste neměli provádět. Pokud jste však pouze unavení po tréninku, test můžete provést, protože jedním z jeho účelů je stanovení míry regenerace po tréninku. Pokud hodně trénujete a máte zvýšené riziko zranění nebo onemocnění, můžete test regenerace nohou absolvovat každý den, abyste zjistili, kdy budete moct vyrazit na náročnější trénink.

Než se podíváte na podrobný rozpis testu s pokyny a animacemi, přečtěte si ještě jednou pokyny na svých hodinkách v nabídce Testy > Test regenerace nohou > Návod.

Až budete připraveni k zahájení testu, přejděte do nabídky Testy > Test regenerace nohou a vyberte Spustit. Musíte provést tři výskoky. Opakovatelnost je u tohoto testu klíčová, a proto dbejte na to, abyste test prováděli pokaždé stejnou správnou technikou.

  1. Postavte se s rovnými zády, nataženýma nohama a s rukama v bok. Zvláštní pozornost věnujte poloze rukou, protože ta je zásadní pro přesnost a opakovatelnost testu. Během testu mějte ruce vždy v bok. Díky tomu se každý krok změří správně.
  2. Když uslyšíte pípnutí. Krátce podřepněte a prudce vyskočte rovně vzhůru. Dopadněte na přední část chodidel, nohy nechte natažené. Po každém pípnutí máte 40 vteřin na výskok.
  3. Před každým skokem se na displeji zobrazí POČKAT. Počkejte, dokud pokyn POČKAT nezmizí z displeje a dokud se neozve pípnutí. Poté vyskočte.
  4. Po úspěšném zvládnutí tří skoků se na displeji zobrazí Test dokončen.

Výsledky testu

Po dokončení testu uvidíte výšku každého skoku a průměr tří skoků, ze kterého se vypočte vaše výchozí hodnota. Výsledek posledního testu najdete v nabídce Testy > Test regenerace nohou > Poslední výsledek.

Míra regenerace nohou se určuje porovnáním výsledku testu s individuální výchozí hodnotou, což je klouzavý průměr výsledků testu z předchozích 28 dnů. Pro výpočet výchozí hodnoty se používá pouze jeden výsledek denně. Pokud test během dne provedete vícekrát, započítá se pouze nejlepší výsledek.

V zásadě platí, že pokud vyskočíte podstatně níž, než je vaše výchozí hodnota, svaly na nohou nejsou zcela zregenerované. Vaše svaly na nohou nejsou považovány za zregenerované:

  • Pokud je výchozí hodnota 28 cm nebo vyšší: Je-li výsledek testu o 7 % či více nižší než vaše výchozí hodnota.
  • Pokud je výchozí hodnota nižší než 28 cm: Je-li výsledek testu o 2 či více centimetrů nižší než vaše výchozí hodnota.

Vaši připravenost na rychlostní a silový trénink vyjadřuje ikona a zpětná vazba.

  • Zelená, pokud jste připraveni
  • Oranžová, pokud jste připraveni s určitými výhradami
  • Červená, pokud nejste připraveni

Informaci o regeneraci svalů na nohou doplňuje též informace o regeneraci vašeho kardio systému. Tato informace vychází z výsledků následujících funkcí: Nebezpečí zranění a onemocnění (na základě kardio zátěže z funkce Training Load Pro), Recovery Pro, ortostatický test a Nightly Recharge. Znamená to, že hodinky nejprve zjistí, zda máte aktivovanou funkci zjištění rizika zranění a onemocnění. Pokud tento údaj není k dispozici, hodinky zjistí, zda používáte funkci Recovery Pro, poté zjistí, zda jste provedli ortostatický test, a nakonec, zda používáte funkci Nightly Recharge. Pokud některá z těchto funkcí zjistí, že něco nepříznivě ovlivňuje regeneraci vašeho kardio systému, dozvíte se to ve zpětné vazbě.

Podrobná analýza ve webové službě a aplikaci Polar Flow

Nezapomeňte hodinky synchronizovat s aplikací Polar Flow. Abychom vám pomohli sledovat dlouhodobé pokroky, shromáždili jsme veškerá testovací data na jednom místě ve webové službě Polar Flow. Na stránce Testy jsou uloženy všechny testy, které jste provedli, a můžete tak porovnat jejich výsledky. Snadno tak uvidíte dlouhodobý rozvoj své kondice a změny výkonnosti.