Hill Splitter™

Díky funkci Hill Splitter™ budete vědět, jak jste si vedli v úsecích z kopce a do kopce. Hill Splitter™ automaticky detekuje všechna stoupání a klesání pomocí vašich GPS údajů o rychlosti a vzdálenosti a podle nadmořské výšky. Zobrazuje podrobné informace o vašem výkonu, jako např. vzdálenost, rychlost, stoupání a klesání, pro každý zjištěný kopec na vaší trase. Získáte údaje o výškovém profilu svého tréninku a můžete porovnat statistiku stoupání a klesání mezi různými tréninky. Podrobné informace o každém kopci se zaznamenávají automaticky, úseky není třeba zadávat manuálně.

Hill Splitter se přizpůsobí terénu při každém tréninku. V praxi to znamená, že při tréninku v relativně rovném terénu se počítají i malé kopce. Naopak při tréninku v oblastech s velkými výškovými rozdíly, například v horách, se nejmenší kopce nepočítají. Toto přizpůsobení je pro každý trénink specifické.

Minimální stoupání nebo klesání počítané jako kopec se liší v závislosti na zvoleném sportovním profilu. Ve sjezdových sportech (snowboarding, sjezdové lyžování, běžecké lyžování a telemarkové lyžování) je to 15 metrů a ve všech ostatních sportech je to 10 metrů.

Hill Splitter vyžaduje interval záznamu GPS 1 sekundu. Nelze ji používat s intervalem záznamu 1 min. nebo 2 min.

Přidání náhledu Hill Splitter ke sportovnímu profilu

Ve výchozím nastavení je tréninkový náhled Hill Splitter zapnutý ve všech běžeckých, cyklistických a sjezdových sportovních profilech, ale lze jej přidat ke každému sportovnímu profilu, který používá GPS a barometrickou nadmořskou výšku.

Ve webové službě Flow:

 1. Vyberte Sportovní profily a u sportovního profilu, ke kterému chcete přidat kompas, vyberte Upravit.
 2. Vyberte Vztahující se k přístroji.
 3. Vyberte Vantage V3 > Tréninkové náhledy > Přidat nový > Celá obrazovka > Hill Splitter a uložte.

V mobilní aplikaci Polar Flow:

 1. Přejděte do hlavní nabídky a vyberte možnost Sportovní profily.
 2. Vyberte sport a klepněte na Upravit.
 3. Přidejte tréninkový náhled Hill Splitter.
 4. Jakmile budete hotovi, klepněte na Hotovo.

Nezapomeňte nastavení synchronizovat s hodinkami Polar.

Trénink s aplikací Hill Splitter

Po zahájení tréninku můžete přejít na Hill Splitter pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Během tréninku můžete sledovat následující informace:

 • Vzdálenost: Délka aktuálního segmentu (po rovině, do kopce nebo z kopce)
 • Stoupání/klesání aktuálního segmentu
 • Rychlost

Upozorňujeme, že přepnutí z kopce na rovinu má určité zpoždění. Je to proto, aby bylo jisté, že kopec už je za vámi. I když má přechod z kopce na rovinu v tréninkovém náhledu Hill Splitter zpoždění, v datech je konec kopce označen správně, takže při prohlížení tréninkového přehledu ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow se zobrazuje správně.

Zobrazení podrobností o kopci

Při sjezdových sportech (snowboarding, sjezdové lyžování, běžecké lyžování a telemarkové lyžování) se po sjetí kopce zobrazí vyskakovací okno s podrobnostmi s podrobnostmi o tomto kopci poté, co jste 15 metrech stoupali. Je to proto, aby se informace zobrazily ve chvíli, kdy zamíříte zpět na lyžařský vlek či lanovku.

 • Vzdálenost: Délka aktuálního segmentu (po rovině, do kopce nebo z kopce)
 • Stoupání/klesání aktuálního segmentu
 • Průměrná rychlost
 • Počet kopců

Přehled Hill Splitter

Po tréninku se v tréninkovém přehledu zobrazí následující informace:

 • Počet stoupání a klesání
 • Celková délka stoupání a klesání

Podrobná analýza ve webové službě a aplikaci Polar Flow

Po synchronizaci dat s webovou službou Flow můžete zobrazit podrobná data pro každý segment stoupání, klesání a rovinatých úseků. Přehled tréninku si můžete zobrazit také v aplikaci Polar Flow.

Data dostupná pro každý segment závisí na zvoleném sportovním profilu a použitých snímačích, ale mohou zahrnovat například údaje o nadmořské výšce, silovém výkonu, tepové frekvenci, kadenci a rychlosti.