FuelWise™

Buďte plní energie po celou dobu tréninku s inteligentním asistentem při doplňování živin FuelWise™. FuelWise™ nabízí tři funkce připomínající vám potřebu doplňovat energii a udržovat její dostatečnou hladinu během dlouhých tréninků. Těmito funkcemi jsou Chytré připomenutí doplnění cukrů, Ruční připomenutí doplnění cukrů a Připomenutí doplnění tekutin.

Každý vytrvalostní sportovec, který to myslí vážně, si musí během dlouhého výkonu udržovat odpovídající hladinu energie a být dostatečně hydratovaný. Chcete-li dosahovat co nejlepších výsledků, musíte během dlouhého závodu nebo tréninku pravidelně doplňovat sacharidy a pít. FuelWise™ vám díky dvěma užitečným nástrojům (připomenutí doplnění cukrů a připomenutí doplnění tekutin) pomůže najít optimální způsob doplňování energie a hydratace.

Sacharidy jsou ideálním zdrojem energie, protože se rychle vstřebávají a přeměňují na glukózu, na rozdíl od tuků a bílkovin. Glukóza je hlavním zdrojem energie využívaným při tréninku. Čím vyšší je intenzita tréninku, tím větší je spotřeba glukózy v poměru k tukům. Pokud trénujete méně než 90 minut, nemusíte obvykle doplňovat energii formou konzumace cukrů. Nějaký ten cukr navíc vám však pomůže posílit ostražitost a soustředění i během kratšího tréninku.

Trénink s FuelWise™

Asistenta FuelWise™ najdete v hlavní nabídce pod možností Načerpání energie a sestává ze tří typů připomenutí během tréninku. Jsou to Chytré připomenutí doplnění cukrů, Ruční připomenutí doplnění cukrůPřipomenutí doplnění tekutin. Chytré připomenutí doplnění cukrů vypočítá, kolik energie potřebujete doplnit, na základě odhadované intenzity tréninku a doby trvání, přičemž bere v úvahu frekvenci tréninku a fyzické parametry. Ruční připomenutí doplnění cukrů a připomenutí doplnění tekutin jsou určeny časově. Zobrazí se tedy v předem nastavených časových intervalech (např. každých 15 nebo 30 minut).

Při použití libovolné funkce načerpání energie se trénink spouští z nabídky Načerpání energie. Po nastavení připomenutí a výběru možnosti Další přejdete přímo do předtréninkového režimu. Poté si zvolte sportovní profil a spusťte trénink.

Chytré připomenutí doplnění cukrů

Při použití chytrého připomenutí doplnění cukrů nastavte odhadovanou dobu trvání a intenzitu tréninku a my odhadneme množství cukrů, které bude potřeba během tréninku doplnit. Při odhadu potřeby sacharidů bereme v úvahu frekvenci tréninku a fyzické parametry, mezi něž patří věk, pohlaví, výška, hmotnost, maximální tepová frekvence, klidová tepová frekvence, maximální spotřeba kyslíku, aerobní a anaerobní práh tepové frekvence.

Schopnost vstřebávat sacharidy se odhaduje na základě frekvence tréninku. Tím se omezí maximální množství sacharidů (gramů na hodinu), které vám může chytré připomenutí doplnění cukrů doporučit. Tyto údaje slouží k předběžnému výpočtu vztahu mezi tepovou frekvencí a mírou spotřeby sacharidů na základě vašich fyzických parametrů. Doporučený příjem sacharidů se pak zvýší nebo sníží (při respektování minimálního či maximálního limitu) podle údajů o tepové frekvenci a předběžně vypočítaného vztahu tepové frekvence a míry spotřeby sacharidů.

Během tréninku hodinky sledují váš skutečný výdej energie a upravují podle něj četnost připomenutí. Velikost porce (cukry v gramech) se však při tréninku nemění.

Nastavení chytrého připomenutí doplnění cukrů

  1. V hlavní nabídce vyberte možnost Načerpání energie > Chytré připomenutí doplnění cukrů.
  2. Nastavte odhadovanou dobu trvání tréninku. Minimální hodnota je 30 minut.
  3. Nastavte odhadovanou intenzitu tréninku. Intenzita se nastaví pomocí zón tepové frekvence. Další informace o různé intenzitě tréninku najdete v části zóny tepové frekvence.
  4. Nastavte množství cukrů na porci (5–100 gramů) vámi preferované sportovní stravy.
  5. Vyberte možnost Další.

Po nastavení připomenutí se zobrazí přehled vašich předvoleb. V tomto okamžiku ještě můžete právě nastavené připomenutí odebrat nebo přidat připomenutí doplnění tekutin. Až budete připraveni spustit trénink, vyberte možnost Použít, čímž přejdete do předtréninkového režimu.

Když přidáte k chytrému připomenutí doplnění cukrů i připomenutí doplnění tekutin, zobrazí se vám při každém připomenutí také odhad toho, kolik tekutin potřebujete doplnit. Tento údaj vychází z průměrné intenzity pocení v mírném podnebí.

Když nastane čas na doplnění cukrů, na displeji se zobrazí zpráva Doplňte ( ) g cukrů! a připomenutí je doprovázeno vibracemi a zvukem.

 

Ruční připomenutí doplnění cukrů

Časové připomenutí, které vám pomáhá udržovat hladinu energie tím, že vám v předem nastavených časových intervalech připomíná konzumaci cukrů. Připomenutí lze nastavit na intervaly 5–60 minut.

Nastavení ručního připomenutí doplnění cukrů

  1. V hlavní nabídce vyberte možnost Načerpání energie > Připom. dopl. cukrů (ruč.).

  2. Nastavte interval připomenutí (5–60 minut).

Po nastavení připomenutí se zobrazí přehled vašich předvoleb. V tomto okamžiku ještě můžete právě nastavené připomenutí odebrat nebo přidat připomenutí doplnění tekutin. Až budete připraveni spustit trénink, vyberte možnost Použít, čímž přejdete do předtréninkového režimu.

Když nastane čas na doplnění cukrů, na displeji se zobrazí zpráva Doplňte cukry! a připomenutí je doprovázeno vibracemi a zvukem.

Připomenutí doplnění tekutin

Časové připomenutí, které zajišťuje, že budete hydratovaní, tím, že vám připomíná, abyste se napili. Připomenutí lze nastavit na intervaly 5–60 minut.

Nastavení připomenutí doplnění tekutin

  1. V hlavní nabídce vyberte možnost Načerpání energie > Připomenutí doplnění tekutin.

  2. Nastavte interval připomenutí (5–60 minut).

Po nastavení připomenutí se zobrazí přehled vašich předvoleb. V tomto okamžiku ještě můžete právě nastavené připomenutí odebrat nebo přidat připomenutí doplnění cukrů. Až budete připraveni spustit trénink, vyberte možnost Použít, čímž přejdete do předtréninkového režimu.

Když nastane čas se napít, na displeji se zobrazí zpráva Napijte se! a připomenutí je doprovázeno vibracemi a zvukem.

Získejte další informace o FuelWise™