Segmenti Strava Live

Segmenti Strava so predhodno določeni odseki ceste ali poti, na katerih se lahko športniki pomerijo v kolesarstvu ali teku. Segmenti so določeni na spletnem mestu Strava.com in jih lahko ustvarijo vsi uporabniki storitve Strava. Segmente lahko uporabite za primerjavo lastnih časov ali za primerjavo s časi drugih uporabnikov storitve Strava, ki so prav tako opravili določen segment. Za vsak segment je na voljo javno dostopna lestvica tistih (KOM/QOM), ki so dosegli najboljši čas na določenem segmentu.

Da bi lahko uporabljali funkcijo Strava Live Segments na svoji uri Polar Vantage V2, morate imeti paket Strava Summit Analysis. Potem ko boste aktivirali Strava Live Segments in izvozili segmente v svoj račun Flow ter jih sinhronizirali z uro Vantage V2, vas bo ura vsakič, ko se boste približevali kateremukoli izmed vaših najljubših segmentov Strava, o tem obvestila.

V uri se bodo med izvajanjem segmenta sproti izpisovali podatki o vaši učinkovitosti skupaj s podatki o tem, ali ste pred svojim osebnim najboljšim časom segmenta ali za njim zaostajate. Po koncu segmenta se rezultati takoj izračunajo in prikažejo v uri, vendar pa morate za ogled končnih rezultatov obiskati spletno mesto Strava.com.

Povežite svoja računa Strava in Polar Flow

Svoja računa Strava in Polar Flow lahko povežete v spletni storitvi Polar Flow ALI aplikaciji Polar Flow.

V spletni storitvi Polar Flow izberite Nastavitve > Partnerji > Strava > Poveži.

ali

V aplikaciji Polar Flow izberite Splošne nastavitve > Poveži > Strava (premaknite gumb, da povežete).

Uvozite Segmente Strava v račun Polar Flow

  1. V svojem računu Strava izberite segmente, ki jih želite uvoziti v priljubljene elemente Polar Flow Favorites/Vantage V2. To storite tako, da označite ikono zvezdice ob imenu segmenta.
  2. Nato v spletni storitvi Polar Flow na strani Priljubljene izberite gumb Posodobi segmente Strava Live, da uvozite označene segmente Strava Live v svoj račun Polar Flow.
  3. V uro Vantage V2 lahko shranite do 100 priljubljenih elementov naenkrat. Izberite segmente, ki jih želite prenesti v uro Vantage V2, tako da kliknete izbirna polja na levi strani seznama Segmentov Strava Live in jih premaknete na seznam za sinhronizacijo za vašo uro Vantage V2 na desni. Vrstni red svojih priljubljenih elementov v napravi Vantage V2 lahko spremenite, tako da jih potegnete in spustite.
  4. Sinhronizirajte svojo uro Vantage V2 in tako shranite spremembe.

Za več informacij o upravljanju priljubljenih elementov v spletni storitvi in aplikaciji Polar Flow glejte poglavje Upravljanje priljubljenih elementov in ciljev treninga v aplikaciji Polar Flow.

Več o segmentih Strava lahko izveste na strani za podporo Strava.

Začnite vadbo s segmenti Strava Live

Za segmente Strava Live potrebujete GPS. Prepričajte se, da imate vklopljen GPS v športnih profilih teka in kolesarjenja, ki jih želite uporabiti.

Ko pričnete s kolesarsko ali tekaško vadbo, se segmenti Strava v bližini (pri kolesarjenju 50 kilometrov ali manj, pri teku pa 10 kilometrov ali manj) sinhronizirajo z vašo uro in so prikazani v vpogledu v trening segmentov Strava. Med vadbami se z gumboma NAVZGOR in NAVZDOL pomaknite do prikaza Segmenti Strava.

Ko se približate segmentu (pri kolesarjenju na 200 metrov ali manj oz. pri teku na 100 metrov ali manj), se v uri prikažeta opozorilo ter razdalja, ki se bo do zaključka segmenta zmanjševala. Segment lahko prekličete tako, da v uri pritisnete gumb za nazaj.

Prejeli boste še eno opozorilo, ko boste dosegli začetno točko segmenta. Beleženje segmenta se prične samodejno, pri čemer se tako ime segmenta in vaš najboljši zabeležen čas segmenta prikažeta v uri.

Zaslon prikaže podatek, ali zaostajate za svojim najboljšim osebnim časom (oz. KOM/QOM, če segment izvajate prvič) in tudi hitrost/tempo ter razdaljo, ki jo še morate premagati.

Potem ko zaključite segment, ura prikaže vaš čas in razliko do najboljšega osebnega dosežka. Simbol PR se prikaže, ko/če postavite svoj nov najboljši osebni dosežek.