Barometer

Barometerns funktioner inkluderar höjd, lutning, sluttning, stigning och nedfärd. Höjden mäts med en atmosfärisk lufttrycksgivare och omvandlar det uppmätta lufttrycket till en höjdavläsning. Stigning och nedfärd visas i meter/fot.

Barometrisk höjd kalibreras automatiskt två gånger via GPS under de första minuterna av ett träningspass. I början av ett träningspass, före kalibreringen, baseras höjden endast på barometertryck som ibland kan vara felaktigt beroende på förhållandena.

Höjddata korrigeras efter kalibrering så att eventuella felaktiga avläsningar som ses i början av ett träningspass korrigeras automatiskt efteråt, och de korrigerade uppgifterna kan ses i Flow-webbtjänsten och -appen efter ditt träningspass efter synkronisering av dina data.