Horloge-instellingen

Ga naar Instellingen > Horloge-instel. om je horloge-instellingen te bekijken en te bewerken.

In Horloge-instel. vind je:

  • Alarm
  • Displayweergave
  • Tijd
  • Datum
  • Eerste dag van de week

Alarm

Stel alarm herhalen in: Uit, Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks. Als je Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks kiest, stel dan ook de tijd in voor het alarm.

Als het alarm is ingeschakeld, verschijnt in de tijdweergave een klokpictogram.

Displayweergave

Kies Digitaal of Analoog. Kies vervolgens je stijl. Onder Digitaal vind je Symmetrie, Minuten in midden, Kleine seconden en Seconden in cirkel.

Symmetrie

Minuten in midden

Kleine seconden

Seconden in cirkel

Onder Analoog vind je Klassiek, Art deco, Lollipop en Parels.

Klassiek

Art deco

Lollipop

Parels

Je kunt ook het kleurthema kiezen voor je displayweergave. De beschikbare kleuren zijn rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, roze en perzik.

Let op: als je Digitaal Symmetrie hebt gekozen, kun je de kleur niet wijzigen.

 

Tijd

Stel de tijdnotatie in: 24 u of 12 u. Stel daarna de tijd in.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de tijd automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Datum

Stel de datum in. Stel ook de Datumnotatie in; je kunt kiezen tussen mm/dd/jjjj, dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd, dd-mm-jjjj, jjjj-mm-dd, dd.mm.jjjj en jjjj.mm.dd.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de datum automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Eerste dag van de week

Kies de eerste dag van de week. Kies Maandag, Zaterdag of Zondag.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de eerste dag van de week automatisch vanaf de service bijgewerkt.