Hartslagsensormodus

In de hartslagsensormodus kun je je horloge als hartslagsensor gebruiken en je hartslag delen met andere Bluetooth-apparaten zoals trainingsapps, fitnessapparaten of fietscomputers. Als je je horloge in de hartslagsensormodus wilt gebruiken, moet je hem eerst koppelen aan het ontvangende externe apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het ontvangende apparaat voor gedetailleerde instructies voor het koppelen.

Hartslagsensormodus inschakelen

  1. Houd in de tijdweergave OK ingedrukt om naar de tijdweergave te gaan of druk op TERUG om het hoofdmenu te openen en kies Training starten. Blader naar de sport van je keuze.
  2. In de pre-trainingsmodus open je het snelmenu met de knop LICHT.

    Kies Hartslag delen met andere apparaten.

    Kies Nieuw apparaat toevoegen

  3. Activeer de koppelmodus van het externe apparaat.
  4. Kies Vantage M2 op het externe apparaat.
  5. Bevestig de koppeling van de Vantage M2 met het externe apparaat.
  6. Nu moet je je hartslag kunnen zien op zowel je horloge als het externe apparaat. Als je klaar bent, start je gewoon je trainingssessie vanaf het externe apparaat. Als je je trainingssessie met je horloge wilt registreren, keer je terug naar de pre-trainingsmodus en start je de trainingsregistratie door op OK te drukken.

Hartslag delen stoppen

Kies Delen stoppen. Het delen van je hartslag stopt ook als je de pre-trainingsmodus verlaat of stopt met registreren van de training.