Utbytbara armband

Med de utbytbara armbanden kan du anpassa din klocka för att matcha varje situation och stil så att du kan bära den hela tiden och utnyttja aktivitetsmätning dygnet runt, kontinuerlig pulmätning och sömnregistrering.

Polar Unite är kompatibel med alla 20 mm armband. Du kan välja ditt favoritband från Polars sortiment eller använda något annat armband som använder 20 mm armbandssprintar. Se till att armbandets bredd är korrekt innan du köper det nya armbandet.

Byta armband

Det är en snabb och enkel procedur att byta ut armbandet på din klocka.

  1. Lossa bandet genom att dra snabbkopplingsspärren inåt och dra bandet bort från klockan.
  2. Sätt fast armbandet genom att föra in stiftet (motsatt sida av snabbkopplingen) i stifthålet på klockan.
  3. Dra snabbkopplingsspärren inåt och rikta in den andra änden av stiftet mot hålet på klockan.
  4. Lossa spärren för att låsa bandet på plats.