GPS-anslutning

Du kan registrera rutt, hastighet, tempo och distans för dina träningspass utomhus med din Polar Unite med mobilens GPS. Du behöver Polar Flow-mobilappen installerad i din mobiltelefon, parkopplad med din klocka och ge Flow-appen tillstånd att använda telefonens plats. Du behöver bara göra det en gång, första gången du använder den. Vid efterföljande träningspass behöver du inte ge tillstånd längre, men ha din mobiltelefon med dig.

När du öppnar Polar Flow-appen för första gången uppmanas du att låta Polar Flow använda din mobiltelefons plats. Välj Alltid tillåt på iOS-telefoner eller Tillåt hela tiden på Android-telefoner.

Om du behöver justera platsbehörigheter senare kan du komma åt dem genom att navigera till:

iOS: Inställningar > Sekretess > Platstjänster > Polar Flow.

Android: Gå till Inställningar, leta efter appbehörigheter. Ge platsbehörighet för Polar Flow-appen. I vissa Android-telefoner är sökvägen Inställningar> Appar och notiser > Behörigheter.

Aktivera GPS via mobiltelefonen

  1. Gå ut med din mobiltelefon och klocka.
  2. Öppna Flow-appen och håll mobiltelefonen bredvid din klocka.
  3. Tryck på TILLBAKA-knappen för att öppna huvudmenyn, tryck på Starta träningen och navigera till en utomhussport.
  4. Cirkeln runt GPS-anslutningsikonen blir grön när GPS är redo och din klocka meddelar dig också med en vibration.
  5. Tryck på displayen för att starta träningsregistreringen.

Du måste ha din mobilenhet med dig under träningspasset.

Observera att noggrannheten för den registrerade platsen är beroende av noggrannheten för mobiltelefonens GPS. Det kan variera beroende på vilken mobilenhet du använder.