Opdatering af firmwaren

For at holde dit ur opdateret og få den bedste ydeevne skal du altid sørge for at opdatere firmwaren, hver gang en ny version er tilgængelig. Der udføres firmwareopdateringer for at forbedre funktionerne i dit ur.

Du mister ingen data pga. firmwareopdateringen. Inden opdateringen begynder, synkroniseres dit ur med Flow-webservicen.

Med telefon eller tablet

Du kan opdatere firmwaren med din telefon, hvis du bruger Polar Flow-mobilappen til at synkronisere dine trænings- og aktivitetsdata. Appen giver dig besked, hvis der er en tilgængelig opdatering, og fører dig gennem den. Vi anbefaler, at du slutter dit ur til en strømkilde, inden du går i gang med opdateringen, for at sikre en problemfri opdatering.

Den trådløse firmwareopdatering kan tage op til 20 minutter, afhængigt af din forbindelse.

Med computer

Hver gang en ny firmwareversion er tilgængelig, giver FlowSync dig besked, når du slutter uret til din computer. Firmwareopdateringerne downloades via FlowSync.

Sådan opdateres firmwaren:

  1. Slut dit ur til din computer med USB-opladningsadapteren, der fulgte med i æsken. Sørg for at tilpasse benene på USB-opladningsadapteren med benene på uret, og klik adapteren på plads. Sørg også for at tilslutte USB-opladningsadapteren i den rigtige retning, dvs. de fire ben på Polar Unite USB-opladningsadapteren skal vende mod de fire ben i din computers USB-port eller i USB-opladeren.

  2. FlowSync begynder at synkronisere dine data.
  3. Efter synkroniseringen bedes du opdatere firmwaren.
  4. Vælg Ja. Den nye firmware installeres (dette kan tage op til 10 minutter), og uret genstarter. Vent, indtil firmwareopdateringen er afsluttet, inden du kobler uret fra din computer.