Nastavení hodinek

Chcete-li hodinky probudit a nabít, připojte je k napájenému portu USB nebo nabíječce USB pomocí nabíjecího adaptéru USB, který je součástí balení. Nabíjecí adaptér USB otočte tak, aby jeho piny odpovídaly pinům hodinek, a adaptér zasuňte na místo. Dbejte také na to, abyste nabíjecí adaptér USB připojili správným způsobem, tj. kontakty na nabíjecím adaptéru USB Polar Unite musí směřovat ke kontaktům v portu USB počítače nebo v nabíječce USB. Pamatujte, že může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení. Doporučujeme, abyste předtím, než začnete hodinky používat, nabili baterii. Podrobné informace o tom, jak se baterie nabíjí, najdete v části Baterie.

Nabíjecí adaptér USB připojte nejprve k hodinkám a teprve potom k napájení. Nabíjecí adaptér USB nenechávejte připojený k napájení bez hodinek.

Před nastavením hodinek zvolte jazyk a upřednostňovaný způsob nastavení. Hodinky vám nabídnou tři možnosti nastavení: mezi možnostmi na displeji přecházejte potahováním nahoru nebo dolů. Klepnutím na displej potvrďte vybranou položku.

A. Na telefonu: Mobilní nastavení je výhodné, jestliže nemáte přístup k počítači s USB portem, může však trvat déle. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

B. Na počítači: Nastavení přes kabelové připojení k počítači je rychlejší a zároveň si při něm můžete hodinky nabít. Budete k tomu ale potřebovat počítač. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

A a B jsou doporučované možnosti. Můžete zadat všechny fyzické údaje potřebné k získání přesných tréninkových dat najednou. Můžete si zvolit i jazyk a získat pro hodinky nejnovější firmware.

C. V hodinkách: Jestliže nemáte kompatibilní mobilní zařízení ani přístup k počítači připojenému k internetu, můžete nastavení provádět přímo v hodinkách. Pamatujte, že když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené ke službě Polar Flow. Je důležité provést nastavení později prostřednictvím možnosti A nebo B, abyste získali nejnovější aktualizace firmwaru pro hodinky Polar Unite. V aplikaci Polar Flow můžete také zobrazovat podrobnější analýzu údajů o tréninku, aktivitě a spánku.

Hodinky Polar Unite nemají vlastní snímač GPS, ale pokud je připojíte k GPS mobilního telefonu, můžete při venkovních trénincích zaznamenávat trasu, rychlost, tempo a vzdálenost. Chcete-li používat Připojení k GPS, musíte v telefonu provést příslušná nastavení (A).

Možnost A: Nastavení pomocí telefonu a aplikace Polar Flow

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Polar Flow, NIKOLI v nastavení Bluetooth na telefonu.

 1. Během nastavování dbejte na to, aby hodinky a telefon byly blízko u sebe.
 2. Zajistěte, aby byl telefon připojen k internetu, a zapněte Bluetooth.
 3. Stáhněte si aplikaci Polar Flow z obchodu App Store nebo Google Play na telefonu.
 4. Spusťte aplikaci Polar Flow na telefonu.
 5. Aplikace Polar Flow rozpozná hodinky, pokud budou blízko, a vybídne vás ke spárování. Klepněte na tlačítko Start v aplikaci Polar Flow.
 6. Jakmile se na telefonu zobrazí žádost o spárování zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda se kódy na hodinkách a telefonu shodují.
 7. Přijměte na telefonu žádost o spárování zařízení Bluetooth.
 8. Na hodinkách potvrďte kód PIN klepnutím na displej.
 9. Po dokončení párování se na displeji zobrazí Spárování dokončeno.
 10. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru, nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením v aplikaci.

Po dokončení nastavení klepněte na Uložit a synchronizovat a nastavení se synchronizuje do hodinek.

Budete-li vyzváni k aktualizaci firmwaru, připojte hodinky k napájení, aby proces nebyl přerušen, a aktualizaci potvrďte.

Možnost B: Nastavení pomocí počítače

 1. Přejděte na adresu flow.polar.com/start, stáhněte si do počítače software pro přenos dat Polar FlowSync a potom jej nainstalujte.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru, nebo si založte nový. Pomocí přibaleného nabíjecího adaptéru USB připojte hodinky k USB portu počítače. Provedeme vás přihlášením a nastavením ve webové službě Polar Flow.

Možnost C: Nastavení v hodinkách

Upravujte hodnoty potahováním na displeji a klepnutím potvrďte svou volbu. Pokud se v kterémkoli okamžiku budete chtít vrátit a nějaké nastavení změnit, mačkejte tlačítko ZPĚT, dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.

Pamatujte, že když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené ke službě Polar Flow. Aktualizace firmwaru hodinek jsou k dispozici pouze prostřednictvím služby Polar Flow. Abyste mohli hodinky a unikátní funkce Polar využívat naplno, je důležité, abyste později provedli další nastavení ve webové službě nebo mobilní aplikaci Polar Flow podle pokynů u možnosti A nebo B.