Aktualizace firmwaru

Chcete-li, aby vaše hodinky byly aktuální a fungovaly co nejlépe, aktualizujte firmware vždy, když je k dispozici nová verze. Aktualizace firmwaru jsou poskytovány pro zlepšení funkčnosti hodinek.

Při aktualizaci firmwaru neztratíte žádná data. Před zahájením aktualizace jsou data z hodinek zálohována do webové služby Flow.

Přes telefon nebo tablet

Firmware můžete aktualizovat přes telefon, jestliže používáte mobilní aplikaci Polar Flow k synchronizaci dat o tréninku a aktivitě. Tato aplikace vás upozorní, když bude aktualizace k dispozici, a poslouží vám jako průvodce její instalací. Pro zajištění bezchybné aktualizace doporučujeme hodinky před jejím spuštěním připojit ke zdroji napájení.

Bezdrátová aktualizace firmwaru může trvat až 20 minut, v závislosti na připojení.

Přes počítač

Kdykoli je k dispozici nová verze firmwaru, aplikace FlowSync vás upozorní, když hodinky připojíte k počítači. Aktualizace firmwaru se stahují prostřednictvím FlowSync.

Chcete-li aktualizovat firmware:

  1. Pomocí přibaleného nabíjecího adaptéru USB připojte hodinky k počítači. Nabíjecí adaptér USB otočte tak, aby jeho piny odpovídaly pinům hodinek, a adaptér zasuňte na místo. Zároveň zkontrolujte, zda nabíjecí adaptér USB připojujete správným způsobem, tzn. čtyři kolíky na nabíjecím adaptéru USB Polar Unite musí směřovat ke čtyřem kolíkům portu USB počítače nebo nabíječky USB..

  2. FlowSync začne zálohovat vaše data.
  3. Po synchronizaci budete vyzváni k aktualizaci firmwaru.
  4. Zvolte Ano. Nainstaluje se nový firmware (může to trvat až 10 minut) a hodinky se restartují. Počkejte, dokud se aktualizace firmwaru nedokončí, teprve poté odpojte hodinky od počítače.