Seznanjanje mobilne naprave z uro

Preden uro seznanite z mobilno napravo, jo morate nastaviti v spletni storitvi Polar Flow ali z mobilno aplikacijo Polar Flow, kot je opisano v razdelku Nastavitev ure. Če ste nastavitev ure izvedli z mobilno napravo, je ura že seznanjena z drugo napravo. Če ste nastavitev opravili z računalnikom in želite uro uporabljati z aplikacijo Polar Flow, uro in mobilno napravo seznanite na naslednji način:

Pred seznanjanjem mobilne naprave:

 • prenesite aplikacijo Flow iz trgovine App Store ali Google Play;
 • preverite, ali ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen;
 • uporabniki sistema Android: preverite, ali je v nastavitvah aplikacije v telefonu omogočena lokacija za aplikacijo Polar Flow.

Da seznanite mobilno napravo:

 1. V svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v račun Polar, ki ste ga ustvarili ob nastavitvi ure.

  Uporabniki sistema Android: Če uporabljate več naprav Polar, ki so združljive z aplikacijo Flow, preverite, ali ste uro Pacer v aplikaciji Flow določili za aktivno napravo. Tako aplikacija Flow ve, da se mora povezati z vašo uro. V aplikaciji Flow odprite Naprave in izberite Pacer.

 2. Ko je ura v časovnem načinu, pritisnite in zadržite gumb NAZAJ ALI pojdite v Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznani in sinhroniziraj telefon in pritisnite V REDU.
 3. V uri se prikaže sporočilo Odprite aplikacijo Flow in uro približajte telefonu.
 4. Sprejmite zahtevo za seznanjanje prek povezave Bluetooth v mobilni napravi in preverite, ali se koda, prikazana na mobilni napravi, ujema s kodo v uri.
 5. Sprejmite zahtevo za seznanjanje prek povezave Bluetooth v mobilni napravi.
 6. Potrdite kodo PIN v uri tako, da pritisnete V REDU.
 7. Ko se seznanjanje konča, se prikaže sporočilo Seznanjanje končano.

Brisanje seznanjene naprave

Za izbris seznanitve z mobilno napravo:

 1. Odprite Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznanjene naprave in pritisnite V REDU.
 2. S seznama izberite napravo, ki jo želite odstraniti, in pritisnite V REDU.
 3. Prikaže se sporočilo Želite odstraniti seznanitev? Pritisnite V REDU, da potrdite.
 4. Ko končate, se prikaže sporočilo Seznanitev odstranjena.