Vejledt vejrtrækningsøvelse med Serene™

​​Serene™ er en vejledt dyb vejrtrækningsøvelse, der hjælper dig med at slappe af i krop og sind og med at håndtere stress. Serene vejleder din vejrtrækning, så den får en langsom, regelmæssig rytme – seks åndedræt i minuttet, hvilket er den optimale åndedrætsfrekvens for stressreducerende virkninger. Når du trækker vejret langsomt, begynder din puls at blive synkron med din åndedrætsrytme, og dit interval mellem hjerteslag begynder at variere mere.

Under vejrtrækningsøvelsen hjælper dit ur dig med at holde en regelmæssig langsom åndedrætsrytme med en animation på urdisplayet og ved at vibrere. Serene måler din krops reaktion på øvelsen og giver dig biofeedback i realtid om, hvordan det går for dig. Efter øvelsen får du en opsummering af den tid, du har brugt i de tre zoner med sindsro. Jo højere zone, des bedre var synkroniseringen med den optimale rytme. Jo mere tid du tilbringer i de højere zoner, des større udbytte kan du forvente på længere sigt. Når du bruger Serene vejrtrækningsøvelse regelmæssigt, kan det hjælpe dig med at håndtere stress, forbedre din søvnkvalitet og give dig en fornemmelse af forbedret samlet velvære.

Lær om vejledt vejrtrækningsøvelse med Serene™ i denne indgående vejledning.