Tryb sensora tętna

W trybie sensora tętna możesz zmienić swój zegarek w sensor tętna wysyłający informacje o tętnie do innych urządzeń Bluetooth, takich jak aplikacje treningowe, sprzęt na siłowni i komputery rowerowe. Aby korzystać z zegarka w trybie sensora tętna, musisz najpierw połączyć zegarek z zewnętrznym urządzeniem odbiorczym. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia odbiorczego.

Włączanie trybu sensora tętna

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK w trybie wyświetlania czasu lub naciśnij WSTECZ, aby przejść do menu głównego i wybierz Rozpocznij trening. Wyszukaj preferowany sport.
  2. W trybie przedtreningowym otwórz menu podręczne naciskając przycisk PODŚWIETLENIE.

    Wybierz Udostępniaj tętno innym urządzeniom.

    Wybierz Dodaj nowe urządzenie

  3. Uruchom tryb łączenia z urządzeniem zewnętrznym.
  4. Wybierz Pacer Pro na urządzeniu zewnętrznym.
  5. Zaakceptuj połączenie Pacer Pro z urządzeniem zewnętrznym.
  6. Tętno powinno być widoczne zarówno na zegarku jak i na urządzeniu zewnętrznym. Kiedy wszystko jest gotowe, rozpocznij sesję treningową za pomocą urządzenia zewnętrznego. Aby zarejestrować sesję treningową za pomocą zegarka, wróć do trybu przedtreningowego i rozpocznij rejestrację sesji naciskając OK.

Wstrzymywanie udostępniania tętna

Wybierz Wstrzymaj udostępnianie. Udostępnianie tętna zatrzymuje się również, kiedy opuścisz tryb przedtreningowy lub zatrzymasz rejestrację sesji treningowej.