Ruteveiledning

Funksjonen Ruteveiledning veileder deg langs ruter du har registrert i tidligere økter, eller ruter som ruter som du har importert til Flow fra tredjepartstjenester som komoot eller Strava. Du kan også eksportere rutefiler direkte til Flow i filformatene GPX eller TCX.

Du kan velge å gå til rutens startpunkt, endepunkt eller nærmeste punkt (underveis på ruten). Først veileder klokken deg til det valgte startpunktet på ruten. Deretter veileder klokken deg hele veien langs ruten og sørger for at du er på rett spor. Du følger ganske enkelt veiledningen på displayet. Nederst på displayet ser du hvor langt det er igjen.

Rute- og høydeprofiler

Når du har valgt en rute får du en oversikt over ruten og dens høydeprofil. Dette hjelper deg til å identifisere hvilken rute det er, og hva du kan forvente deg av økten.

Total stigning og nedstigning for planlagte ruter

Når du starter en planlagt rute får du se rutens totale stigning og nedstigning. Mens du følger ruten oppdateres verdiene for stigning/nedstigning, og du blir alltid vist totalen av den gjenværende stigningen/nedstigningen på ruten. Du får også se gjeldende stignings-/nedstigningsvinkel. Til enhver tid vil du vite nøyaktig hvor du er, og hvor langt det er igjen.

Når du er ute på en rute du ikke har planlagt får du stigningen og nedstigningen for den siste kilometeren, samt gjeldende stignings-/nedstigningsvinkel.

Du kan bruke komoot til å planlegge detaljerte ruter på kart og overføre dem til rutene på klokken via Flow.

Legge til en rute på klokken

Du legger til en rute på klokken ved å lagre den som en favoritt i Flow-nettjenesten eller appen, og synkronisere med klokken. Du finner mer informasjon under SLIK ADMINISTRER DU FAVORITTER OG TRENINGSMÅL I POLAR FLOW.

Starte en treningsøkt med ruteveiledning

  1. Velg sportsprofilen du vil bruke, og trykk på LYS-knappen i førtreningsmodus for å åpne hurtigmenyen.
  2. Velg Ruter på listen, og velg deretter ruten du vil bruke.
  3. Legg til en energipåminnelse eller drikkepåminnelse hvis du vil. Deretter velger du Start.
  4. Velg hvor du vil starte ruten: Startpunkt, Underveis på ruten, Endepunkt, motsatt retning eller Underveis, motsatt retning.
  5. Bli værende i førtreningsmodus til klokken har funnet pulsen din og GPS-satellittsignalene. Start økten ved å trykke på OK. Det kan hende du blir spurt om å kalibrere kompasset før du starter en treningsøkt. Følg i tilfelle instruksjonene på displayet for å kalibrere det.
  6. Klokken vil vise veien til ruten. Rutens startpunkt funnet vises når du når startpunktet ditt, og du er klar til å fortsette langs ruten.

Rutens endepunkt nådd vises når du er framme.

Zoom

Zoom inn eller ut på ruten. Trykk på OK og velg Zoom inn/ut, og bruk deretter +- og -knappene for å justere rutevisningen.

Bytt rute mens du er ute

Bytt til en annen rute mens du trener.

  1. Trykk på TILBAKE for å sette treningsøkten på pause, og trykk på LYS-knappen for å åpne hurtigmenyen.
  2. Velg Ruter. Klokken spør deretter Vil du endre rute?. Velg Ja og en rute i listen.
  3. Velg Start når du er klar.