Kontinuerlig pulsmåling

Funksjonen for kontinuerlig pulsmåling måler pulsen din hele døgnet. Den muliggjør mer nøyaktig måling av daglig kaloriforbruk og generell aktivitet, ettersom også fysisk aktivitet som involverer svært lite håndleddbevegelse, for eksempel sykling, nå kan måles.

Kontinuerlig pulsmåling på klokken din

Du kan aktivere eller deaktivere den kontinuerlige pulsmålingen eller velge Bare om natten-modus på klokken din, i Innstillinger > Generelle innstillinger > Kontinuerlig pulsmåling. Hvis du velger Bare om natten-innstillingen, bør du angi at pulsmålingen skal begynne ved det tidligste klokkeslettet du pleier å legge deg.

Funksjonen er som standard slått av. Batteriet vil tappes raskere dersom du holder funksjonen for kontinuerlig pulsmåling aktivert hele tiden. Kontinuerlig pulsmåling må være aktivert for at Nightly Recharge skal fungere. Hvis du vil spare batteriet og fortsatt bruke Nightly Recharge, kan du angi at kontinuerlig pulsmåling bare skal være på om natten.

Bruk OPP- og NED-knappene i tidsvisning for å navigere til klokkevisningen for puls. Trykk på OK for å åpne en detaljert visning.

Når funksjonen er slått på, måler klokken kontinuerlig pulsen din og viser den på pulsklokkevisningen. Når du åpner detaljer, kan du kontrollere dagens høyeste og laveste pulsavlesning og se hva den laveste pulsavlesningen fra forrige natt var.

Klokken registrerer puls i 5-minutters intervaller og lagrer opplysningene for senere analyse i Flow-appen eller -nettjenesten. Hvis klokken oppdager at pulsen din er forhøyet, begynner den å registrere pulsen kontinuerlig. Kontinuerlig pulsregistrering kan også igangsettes basert på håndleddbevegelsene dine, for eksempel når du går i et raskt nok tempo i minst ett minutt. Den kontinuerlige pulsregistreringen stopper automatisk når aktivitetsnivået ditt faller lavt nok. Når klokken oppdager at armen ikke beveger seg eller at pulsen ikke er forhøyet, registrerer den pulsen i 5-minutters intervaller for å finne den laveste verdien i løpet av dagen.

I noen tilfeller kan du ha sett en høyere eller lavere puls på klokken i løpet av dagen enn det som er registrert i det kontinuerlige pulssammendraget som høyeste eller laveste avlesning for dagen. Dette kan skje hvis avlesningen du har sett, faller utenfor registreringsintervallet.

LED-lysene på baksiden av klokken er alltid på når funksjonen for kontinuerlig pulsmåling er slått på og sensorene på baksiden er i kontakt med huden. For å få instruksjoner om hvordan du fester klokken for nøyaktige pulsavlesninger fra håndleddet kan du se Pulsmåling fra håndleddet.

Du kan følge med på kontinuerlig pulsmålingsdata detaljert og over lengre perioder i Polar Flow, enten på nettstedet eller i mobilappen. Finn ut mer om funksjonen for kontinuerlig pulsmåling i denne inngående veiledningen.