Muusika juhtnupud

Saad telefonis muusikapalade ja meediumisisu esitamist juhtida treeningukordade ajal oma kellast ning treeninguvälisel ajal ka muusika juhtnuppude kellakuvalt. Muusika juhtnuppude sisselülitamiseks vali Sätted > Üldsätted > Muusika juhtnupud. Saad muusika esitamist juhtida treeningukuval, kellakuval või mõlemas. Muusika juhtimiseks treeningukordade ajal vali Treeningukuva ja treeninguvälisel ajal muusika juhtimiseks kellakuvalt vali Kellakuva.

Muusika juhtnuppude funktsioon on saadaval iOSi ja Androidi telefonidele. Muusika juhtnuppude kasutamiseks peab Flow' rakendus olema telefonis käivitatud ja telefon peab olema kellaga ühendatud. Juhised leiad jaotisest Mobiilseadme ühendamine kellaga. Kui oled kella Flow' rakenduses telefoniga ühendanud, kuvatakse muusika juhtnuppude sätted. Kui seadistasid kella Flow' rakenduse kaudu, on su kell ja telefon juba ühendatud.

Kellakuval

  • Muusika juhtnuppude kellakuvale navigeerimiseks kasuta kellaaja vaates nuppe ÜLES ja ALLA.
  • Eelmise/järgmise ja peatamise/jätkamise nuppude kuvamiseks vajuta nuppu OK. Eelmise või järgmise muusikapala esitamiseks vajuta nuppe ÜLES/ALLA ning muusika peatamiseks nuppu OK. Helitugevuse reguleerimiseks vajuta nuppu VALGUS.

Treeningu ajal

Kui soovid muusikaesitust juhtida treeningukuval, on muusika juhtnupud treeninguvaates lubatud, kui mängija on sisse lülitatud ja oled treeningukorda alustanud.

  • Muusika juhtnuppude treeninguvaateni kerimiseks treeningukorra ajal vajuta nuppu ÜLES.
  • Eelmise/järgmise ja peatamise/jätkamise nuppude kuvamiseks vajuta nuppu OK. Eelmise või järgmise muusikapala esitamiseks vajuta nuppe ÜLES/ALLA ning muusika peatamiseks nuppu OK. Helitugevuse reguleerimiseks vajuta nuppu VALGUS.