Südame löögisageduse anduri režiim

Südame löögisageduse anduri režiimi abil saad muuta oma kella südame löögisageduse anduriks ja edastada südame löögisageduse teavet muudele Bluetooth-seadmetele, näiteks treeningurakendustele, jõusaaliseadmetele või rattakompuutritele. Südame löögisageduse anduri režiimi kasutamiseks pead oma kella esmalt ühendama löögisagedusteavet vastu võtva välise seadmega. Üksikasjalikumat teavet ühendamise kohta leiad vastuvõtva seadme kasutusjuhendist.

Südame löögisageduse anduri režiimi sisselülitamine

  1. Vajuta kellaajavaates pikalt nuppu OK või vajuta peamenüüsse sisenemiseks nuppu TAGASI ja vali Treeningu alustamine. Sirvi soovitud spordialani.
  2. Treeningu valikurežiimis ava nupu VALGUS abil kiirmenüü.

    Vali Jaga südame löögisagedust muude seadmetega.

    Vali Lisa uus seade.

  3. Aktiveeri välise seadme ühendamisrežiim.
  4. Vali väliste seadmete loendist Pacer Pro.
  5. Nõustu Pacer Pro ja välise seadme ühendamisega.
  6. Seejärel kuvatakse sinu südame löögisagedus nii kellas kui ka välises seadmes. Kui oled valmis, käivita lihtsalt välises seadmes oma treeningukord. Treeningukorra salvestamiseks kellas naase treeningu valikurežiimi ja vajuta treeningu salvestamise alustamiseks nuppu OK.

Südame löögisageduse jagamise peatamine

Vali Peata jagamine. Südame löögisageduse jagamine lõpeb ka siis, kui väljud treeningu valikurežiimist või peatad treeningu salvestamise.