Pidev südame löögisageduse jälgimine

Pideva südame löögisageduse jälgimise korral registreeritakse sinu südame löögisagedust ööpäev läbi. See võimaldab täpsemat päevase kalorikulu ja üldise aktiivsuse mõõtmist, sest nüüd saab jälgida ka väga väikseid randmeliigutusi nõudvaid füüsilisi tegevusi, nagu näiteks jalgrattasõitu.

Pideva südame löögisageduse jälgimise funktsioon sinu kellas

Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni saab lülitada sisse, välja või öörežiimile, valides Sätted > Üldsätted > Pidev HR-i jälgimine. Kui valid öörežiimi, seadista oma kell nii, et südame löögisageduse registreerimine algaks varaseimal ajal, mil võid voodisse heita.

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni seeshoidmisel tühjeneb aku kiiremini. Funktsiooni Nightly Recharge toimimiseks peab olema lubatud pidev südame löögisageduse jälgimine. Kui soovid funktsiooni Nightly Recharge kasutada, kuid säästa seejuures akut, kasuta pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni ainult öösiti.

Südame löögisageduse kuvale navigeerimiseks kasuta kellaaja vaates nuppe ÜLES ja ALLA. Üksikasjaliku vaate avamiseks vajuta nuppu OK.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, registreerib kell pidevalt sinu südame löögisagedust, mis kuvatakse südame löögisageduse kuval. Üksikasjalikuma vaate avamisel saad kontrollida oma päeva kõrgeimat ja madalaimat südame löögisageduse näitu ning ka seda, milline oli eelmise öö madalaim südame löögisageduse näit.

Kell registreerib sinu südame löögisagedust viieminutiliste intervallidega ja salvestab andmed hilisemaks analüüsiks Flow' rakendusse või võrguteenusesse. Kui kell tuvastab sinu südame löögisageduse tõusu, hakkab see südame löögisagedust pidevalt registreerima. Südame löögisageduse pidev registreerimine aktiveerub ka vastavalt sinu randmeliigutustele, näiteks siis, kui kõnnid vähemalt ühe minuti jooksul piisavalt kiires tempos. Südame löögisageduse pidev registreerimine peatub automaatselt, kui sinu aktiivsuse tase langeb piisavalt madalale. Kui kell tuvastab, et sinu käsi ei liigu või südame löögisagedus ei tõuse, hakkab see südame löögisagedust registreerima viieminutiliste tsüklitena, et tuvastada päeva madalaim näit.

Mõnikord võib juhtuda, et päeva jooksul kella ekraanil kuvatav südame löögisageduse näit on kõrgem või madalam kui see, mis kuvatakse päevakokkuvõttes. See võib juhtuda siis, kui sinu näit jääb jälgimisintervallist välja.

Kella tagaküljel olevad LED-tulukesed põlevad alati, kui pideva südame löögisageduse jälgimise funktsioon on sisse lülitatud ja tagaküljel asuv andur on naha vastas. Juhised, kuidas kella täpsete südame löögisageduse näitude saamiseks kanda, leiad jaotisest Randmelt mõõdetav südame löögisagedus.

Polar Flow' võrguteenuses ja rakenduses kuvatakse südame löögisageduse andmed üksikasjalikumalt ja pikema perioodi kohta. Lisateavet pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni kohta leiad sellest põhjalikust juhendist.