Pulsmålertilstand

I pulsmålertilstand kan du gøre dit ur til en pulsmåler og dele din puls til andre Bluetooth-enheder som træningsapps, træningsudstyr eller cykelcomputere. Du skal først parre dit ur med den modtagende eksterne enhed, før du kan bruge uret i pulsmålertilstand. Se den modtagende enheds brugervejledning for at få detaljerede instruktioner om parring af enheder.

Slå Pulsmålertilstand til

  1. Tryk på og hold OK nede i tidsvisning, eller tryk på TILBAGE for at gå til hovedmenuen og vælge Start træning. Find den ønskede sport.
  2. Fra førtræningsvisningen skal du åbne hurtigmenuen ved at trykke på knappen LYS.

    Vælg Del puls med andre enheder.

    Vælg Tilføj en ny enhed

  3. Aktivér den eksterne enheds parringstilstand.
  4. Vælg Pacer Pro fra den eksterne enhed.
  5. Giv Pacer Pro lov til at parre med den eksterne enhed.
  6. Du burde nu kunne se din puls på både dit ur og den eksterne enhed. Når du er klar, skal du bare starte dit træningspas fra den eksterne enhed. Hvis du vil registrere dit træningspas med dit ur, skal du gå til førtræningsvisning og starte registrering af træning ved at trykke på OK.

Stop deling af puls

Vælg Stop deling. Deling af puls stopper også, når du afslutter førtræningsvisning eller stopper registrering af træningen.