Priljubljene

V razdelku Priljubljene lahko v spletni storitvi Flow in mobilni aplikacijo Flow shranjujete in upravljate svoje priljubljene cilje treninga. Svoje priljubljene lahko v uri uporabljate kot načrtovane cilje. Za več informacij glejte razdelek Načrtovanje treningov v spletni storitvi Flow.

Prikažete lahko največje možno število priljubljenih elementov v uri. V spletni storitvi Flow število priljubljenih elementov ni omejeno. Če imate v spletni storitvi Flow več kot 20 priljubljenih elementov, se prvih 20 elementov med sinhronizacijo prenese v uro. Vrstni red priljubljenih elementov lahko spreminjate tako, da jih povlečete in spustite. Izberite priljubljeno, ki jo želite premakniti in jo povlecite na mesto, kamor jo želite postaviti na seznamu.

Dodajanje cilja treninga med priljubljene elemente:

 1. Ustvarite cilj treninga.
 2. Kliknite na ikono za priljubljene v spodnjem desnem kotu strani.
 3. Cilj je dodan na vaš seznam priljubljenih.

ali

 1. Odprite obstoječ cilj, ki ste ga ustvarili iz svojega dnevnika.
 2. Kliknite na ikono za priljubljene v spodnjem desnem kotu strani.
 3. Cilj je dodan na vaš seznam priljubljenih.

Urejanje priljubljenih

 1. Kliknite ikono za priljubljene v zgornjem desnem kotu ob svojem imenu. Tu so prikazani vsi vaši priljubljeni cilji treninga.
 2. Kliknite priljubljeno, ki jo želite urediti, nato kliknite Uredi.
 3. Spremenite lahko šport, ime cilja, dodate opombe in spremenite podrobnosti treninga za cilj. Za več informacij glejte razdelek Načrtovanje treninga. ste nastavite vse želene spremembe, izberite možnost Posodobi spremembe.

Odstranjevanje priljubljenih

 1. Kliknite ikono za priljubljene v zgornjem desnem kotu ob svojem imenu. Tu so prikazani vsi vaši priljubljeni cilji treninga.
 2. Da cilj izbrišete s seznama priljubljenih, kliknite ikono za brisanje v zgornjem desnem kotu cilja treninga.