Ponowne uruchamianie i resetowanie

Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić zegarek ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z zegarka.

Ponowne uruchamianie zegarka

Naciśnij przycisk WSTECZ na zegarku i przesuwaj palcem w górę, aż wyświetli się menu Ustawienia. Wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o zegarku > Uruchom ponownie zegarek. Dotknij opcji Uruchom ponownie zegarek, a następnie dotknij , aby zatwierdzić ponowne uruchomienie.

Możesz też ponownie uruchomić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk przez 10 sekund.

Przywracanie ustawień fabrycznych zegarka

Jeśli ponowne uruchomienie zegarka nie pomoże, możesz przywrócić jego ustawienia fabryczne. Pamiętaj, że to spowoduje usunięcie z zegarka wszystkich danych osobistych i ustawień, dlatego będzie konieczne jego ponowne skonfigurowanie. Wszystkie dane zsynchronizowane z kontem Flow są bezpieczne.

  1. Odwiedź stronę flow.polar.com/start i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych Polar FlowSync.
  2. Podłącz zegarek do portu USB komputera.
  3. Otwórz ustawienia we FlowSync.
  4. Naciśnij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych.
  5. Jeżeli do synchronizacji używasz aplikacji Polar Flow, sprawdź listę urządzeń Bluetooth, z którymi jest połączony Twój telefon i usuń z niej swój zegarek, jeśli się na niej znajduje.

Ponownie skonfiguruj zegarek z poziomu telefonu lub komputera. Pamiętaj, aby użyć tego samego konta Polar, co przed resetowaniem.

Jeśli nie dysponujesz komputerem lub resetowanie za pośrednictwem komputera nie działa, możesz również zresetować zegarek korzystając tylko z niego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegarka nieprzerwanie przez 10 sekund, aż zostanie wyświetlone logo Polar. Poczekaj, aż zegarek uruchomi się ponownie, a następnie powtórz ten proces 10-12 razy. Po zakończeniu resetu do ustawień fabrycznych, zegarek poprosi o wybranie języka.