Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Aby zobaczyć i edytować swoje ustawienia ogólne, przyciśnij przycisk w widoku godziny, przesuń menu w dół i wybierz Ustawienia a następnie Ustawienia ogólne.

W menu Ustawienia ogólne znajdują się następujące pozycje:

 • Parowanie i synchronizacja
 • Całodobowy pomiar tętna
 • Tryb samolotowy
 • Okresowe wył. powiadomień
 • Powiadomienia z telefonu
 • Jednostki
 • Język
 • Pow. o braku aktywności
 • Wibracje
 • Noszę zegarek na
 • Satelity pozycjonujące
 • Informacje o zegarku

Łączenie i synchron.

 • Parowanie i synchronizacja telefonu/Poł. i synchr. z telefonem: Parowanie sensorów lub telefonu z zegarkiem. Synchronizowanie danych z aplikacją Polar Flow.
 • Połączone urządzenia: Przeglądanie wszystkich urządzeń sparowanych z zegarkiem. Mogą to być sensory tętna i telefony.

Całodobowy pomiar tętna

Włącz lub Wyłącz całodobowy pomiar tętna bądź wybierz opcję Tylko w nocy. Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar tętna.

Tryb samolotowy

wybierz Włączone lub Wyłączone.

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Okresowe wył. powiadomień

Włącz, Wyłącz lub Włącz ( - ) okresowe wyłączanie powiadomień. Ustaw okres, w którym powiadomienia będą wyłączone. Wybierz jego początek (Od) i koniec (Do). Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.

Powiadomienia z telefonu

Wyłącz (Wył.) lub włącz (Wł.) powiadomienia z telefonu, gdy nie trenujesz. Pamiętaj, że nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień podczas sesji treningowych.

Jednostki

Wybierz układ metryczny (kg, cm) lub imperialny (lb, ft). Ustaw jednostki, w jakich wyrażane są masa ciała, wzrost, dystans i prędkość.

Język

Możesz wybrać język, który używany będzie przez zegarek. Zegarek obsługuje następujące języki: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska, 简体中文, 日本語Türkçe.

Pow. o braku aktywności

Włącz lub Wyłącz powiadomienie o braku aktywności.

Wibracje

Włączanie lub wyłączanie wibracji przy przewijaniu pozycji menu.

Noszę zegarek na

Wybierz Lewej ręce lub Prawej ręce.

Satelity pozycjonujące

Począwszy od wersji 4.0.11 oprogramowania sprzętowego można wybrać system nawigacji satelitarnej używany przez zegarek oprócz GPS. To ustawienie jest dostępne w pozycji menu Ustawienia ogólne > Satelity pozycjonujące.Do wyboruGPS + GLONASS,GPS + Galileo lub GPS + QZSS.Ustawienie domyślne to GPS + GLONASS.Te opcje umożliwiają przetestowanie różnych systemów nawigacji satelitarnej, aby sprawdzić, czy poprawiają wyniki lokalizacji w regionach, w których są dostępne.

GPS + GLONASS

GLONASS to rosyjski globalny system nawigacji satelitarnej. Jest to ustawienie domyślne, ponieważ satelity tego systemu mają globalny zasięg, a jego niezawodność jest najwyższa spośród trzech wyżej wymienionych systemów. Generalnie polecamy korzystanie z niego.

GPS + Galileo

Galileo to globalny system nawigacji satelitarnej stworzony przez Unię Europejską. Jest on nadal w fazie rozwoju, a jego gotowość jest przewidywana na koniec 2020 roku.

GPS + QZSS

QZSS to wykorzystujący cztery satelity regionalny system przekazywania danych o czasie oraz wspomagania, którego celem jest zwiększenie funkcjonalności GPS w regionach Azji i Oceanii, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii.

Informacje o zegarku

Sprawdź numer identyfikacyjny zegarka, wersję oprogramowania sprzętowego, model sprzętu, termin ważności A-GPS i oznakowania zegarka Polar Ignite.

Uruchom ponownie zegarek: Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić zegarek ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z zegarka. Dotknij wyświetlacza, aby uruchomić ponownie; dotknij drugi raz, aby potwierdzić. Możesz też ponownie uruchomić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ przez 10 sekund.