Seznanjanje telefona z uro

Preden uro seznanite s telefonom, jo morate nastaviti v spletni storitvi Polar Flow ali z mobilno aplikacijo Polar Flow, kot je opisano v razdelku Nastavitev ure. Če ste uro nastavili s telefonom, je ura že seznanjena. Če ste nastavitev izvedli z računalnikom in želite uro uporabljati z aplikacijo Polar Flow, uro in telefon seznanite na naslednji način:

Preden seznanite s telefonom:

 • prenesite aplikacijo Flow iz trgovine App Store ali Google Play;
 • prepričajte se, da je v telefonu vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen.
 • Uporabniki sistema Android: prepričajte se, da je v nastavitvah aplikacije v telefonu omogočena lokacija za aplikacijo Polar Flow.

Seznanjanje s telefonom:

 1. V telefonu odprite aplikacijo Flow in se prijavite v račun Polar, ki ste ga ustvarili ob nastavitvi ure.

  Uporabniki sistema Android: če uporabljate več naprav Polar, združljivih z aplikacijo Flow, preverite, ali ste napravo Polar Ignite 3 v aplikaciji Flow določili za aktivno napravo. Tako aplikaciji Polar Flow sporočite, da se mora povezati z vašo uro. V aplikaciji Flow se pomaknite do možnosti Naprave in izberite Polar Ignite 3.

 2. Ko je ura v časovnem načinu, pritisnite in zadržite gumb ALI izberite možnost Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznani in sinhroniziraj telefon ter se dotaknite zaslona.
 3. V uri se prikaže sporočilo Odprite aplikacijo Flow in uro približajte telefonu.
 4. Ko se v telefonu pojavi sporočilo za potrditev zahteve za povezovanje prek tehnologije Bluetooth preverite, ali je koda v telefonu enaka kodi v uri.
 5. V telefonu sprejmite zahtevo za seznanjanje prek povezave Bluetooth.
 6. Potrdite kodo PIN v uri.
 7. Ko se seznanjanje konča, se prikaže sporočilo Seznanjanje končano.

Brisanje seznanjene naprave

Da izbrišete seznanitev s telefonom:

 1. Odprite Nastavitve > Splošne nastavitve > Seznani in sinhroniziraj > Seznanjene naprave in se dotaknite zaslona.
 2. Izberite napravo, ki jo želite odstraniti, tako da pritisnete njeno ime na zaslonu.
 3. Prikaže se sporočilo Želite odstraniti seznanitev? Potrdite, tako da se dotaknete zaslona.
 4. Ko končate, se prikaže sporočilo Seznanitev odstranjena.