Profile sportowe w Polar Flow

W zegarku domyślnie skonfigurowanych jest 14 profil sportowych. Dzięki aplikacji lub serwisowi Polar Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe i edytować ich ustawienia. Zegarek może zawierać maksymalnie 20 profili sportowych. Jeśli masz ponad 20 profili sportowych w aplikacji Polar Flow i w serwisie Flow, do zegarka podczas synchronizacji zostanie przeniesione pierwszych 20 pozycji z listy.

Możesz zmieniać kolejność profili sportowych, przeciągając je i upuszczając. Wybierz dyscyplinę sportową, którą chcesz przenieść i przeciągnij ją w miejsce, w którym chcesz umieścić ją na liście.

 

Dodawanie profilu sportowego

W aplikacji Polar Flow:

 1. Przejdź do opcji Profile sportowe.
 2. Dotknij znaku plus w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz dyscyplinę sportową z listy. Dotknij Gotowe w aplikacji Android. Dyscyplina została dodana do listy Twoich profili sportowych.

 

W serwisie Polar Flow:

 1. Kliknij swoje imię i nazwisko / zdjęcie w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile Sportowe.
 3. Kliknij Dodaj profil sportowy, a następnie wybierz dyscyplinę z listy.
 4. Sport zostanie dodany do listy.

Nie możesz tworzyć nowych profili sportowych. Lista profili jest kontrolowana przez Polar, ponieważ każdy sport posiada określone ustawienia, które wpływają m.in. na obliczanie spalonych kalorii, obciążenie treningowe i funkcję regeneracji.

Edytowanie profilu sportowego

W aplikacji Polar Flow:

 1. Przejdź do opcji Profile sportowe.
 2. Wybierz sport i dotknij Zmień ustawienia.
 3. Po zakończeniu, dotknij Gotowe. Pamiętaj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

 

W serwisie Flow:

 1. Kliknij swoje imię i nazwisko / zdjęcie w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile Sportowe.
 3. Kliknij Edytuj pod sportem, który chcesz edytować.

W każdym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Podstawowe ustawienia

 • Automatyczne zapisywanie okrążeń (na podstawie czasu lub dystansu okrążenia albo wyłączone)

Tętno

 • Widok tętna (w uderzeniach na minutę lub % maksimum)
 • Tętno widoczne dla innych urządzeń (Oznacza to, że kompatybilne urządzenia korzystające z bezprzewodowej technologii Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, mogą wykrywać Twoje tętno. Możesz również używać zegarka podczas zajęć Polar Club do transmisji tętna do systemu Polar Club)
 • Ustawienia stref tętna (Za pomocą stref tętna możesz łatwo określać i obserwować intensywność treningu. Jeśli wybierzesz opcję Domyślne, zmiana limitów tętna nie będzie możliwa. Jeśli wybierzesz opcję Dowolne, wszystkie limity mogą być zmieniane. Domyślne limity stref tętna są obliczane na podstawie Twojego tętna maksymalnego.)

Ustawienia prędkości/tempa

 • Widok prędkości/tempa (wybierz prędkość w km/h / mph lub tempo w min/km / min/mi)
 • Ustawienia strefy prędkości/tempa (Za pomocą stref prędkości/tempa możesz łatwo określać i monitorować prędkość lub tempo, w zależności od Twojego wyboru. Strefy domyślne to przykładowe strefy prędkości/tempa dla osoby o stosunkowo wysokim poziomie sprawności fizycznej. Jeśli wybierzesz opcję Domyślne, nie możesz zmieniać limitów. Jeśli wybierzesz opcję Dowolne, wszystkie limity mogą być zmienione.)

Ekrany treningowe

Wybierz, jakie informacje chcesz widzieć na ekranach treningowych podczas sesji treningowych. Razem możesz mieć osiem różnych ekranów treningowych dla każdego profilu sportowego. Każdy ekran treningowy może mieć maksymalnie cztery różne pola danych.

Kliknij ikonę ołówka na istniejącym ekranie, aby go edytować lub kliknij Dodaj nowy ekran.

Gesty i wibracje

 • Wibracyjne (możesz wybrać, czy wibracje mają być włączone czy wyłączone)

GPS i pomiar wysokości

 • Automatyczna pauza: Aby korzystać z Automatycznej pauzy podczas treningu, musisz ustawić Wysoką dokładność GPS lub korzystać z sensora biegowego Polar. Trening zostanie automatycznie wstrzymany, gdy zatrzymasz się, i wznowiony, gdy ruszysz z miejsca.
 • Wybierz interwał zapisu danych GPS.

Gdy skończysz ustawianie profilu sportowego, kliknij Zapisz. Pamiętaj, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych sportów halowych, sportów grupowych i zespołowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia korzystające z bezprzewodowej technologii Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, mogą wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe mają domyślnie włączoną transmisję Bluetooth na liście Profili sportowych Polar. W ustawieniach profilu sportowego możesz włączyć albo wyłączyć transmisję Bluetooth.