Tryb sensora tętna

W trybie sensora tętna możesz zmienić swój zegarek w sensor tętna wysyłający informacje o tętnie do innych urządzeń Bluetooth, takich jak aplikacje treningowe, sprzęt na siłowni i komputery rowerowe. Aby korzystać z zegarka w trybie sensora tętna, musisz najpierw połączyć zegarek z zewnętrznym urządzeniem odbiorczym. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia odbiorczego.

Aby włączyć tryb sensora tętna:

  1. Naciśnij przycisk, aby przejść do głównego menu i dotknij opcji Rozpocznij trening. Wyszukaj preferowany sport.
  2. Otwórz menu podręczne, dotykając ikony menu podręcznego .

    Wybierz Udostępniaj tętno innym urządzeniom.

    Wybierz Dodaj nowe urządzenie

  3. Uruchom tryb łączenia z urządzeniem zewnętrznym.
  4. Wybierz Ignite 3 na urządzeniu zewnętrznym.
  5. Zaakceptuj połączenie Ignite 3 z urządzeniem zewnętrznym.
  6. Tętno powinno być widoczne zarówno na Ignite 3 jak i na urządzeniu zewnętrznym. Kiedy wszystko jest gotowe, rozpocznij sesję treningową za pomocą urządzenia zewnętrznego. Aby zarejestrować sesję treningową za pomocą zegarka, wróć do trybu przedtreningowego i rozpocznij rejestrację sesji dotykając ekranu.

Aby wstrzymać udostępnianie tętna:

Wybierz Wstrzymaj udostępnianie. Udostępnianie tętna zatrzymuje się również, kiedy opuścisz tryb przedtreningowy lub zatrzymasz rejestrację sesji treningowej.