Training Load Pro™

Training Load Pro™-funksjonen måler hvordan treningsøktene dine belaster kroppen din og hjelper deg med å forstå hvordan den påvirker ytelsen din. Training Load Pro gir deg treningsbelastningsnivået for det kardiovaskulære systemet Kardiobelastning, og med Opplevd belastning kan du vurdere hvor belastet du følte deg.

Kardiobelastning

Kardiobelastning er basert på beregning av treningsimpuls (TRIMP), som er en allment anerkjent og vitenskapelig dokumentert metode for kvantifisering av treningsbelastning. Kardiobelastningsverdien forteller deg hvor stor belastning treningsøkten påfører det kardiovaskulære systemet ditt. Jo høyere kardiobelastning, desto mer anstrengende er treningsøkten din for det kardiovaskulære systemet. Kardiobelastning beregnes etter hver treningsøkt basert på pulsdataene dine og varigheten av økten din.

Opplevd belastning

Din subjektive følelse er en nyttig metode for å anslå treningsbelastningen for alle sportsaktiviteter. Opplevd belastning er en verdi som tar hensyn til din egen subjektive opplevelse av hvor anstrengende treningsøkten din var, og varigheten av økten. Verdien kvantifiseres ved hjelp av grad av opplevd anstrengelse (RPE, Rate of Perceived Exertion), som er en vitenskapelig anerkjent metode for kvantifisering av subjektiv treningsbelastning. Bruk av RPE-skalaen er spesielt nyttig for sportsaktiviteter der måling av treningsbelastning basert på puls alene, medfører visse begrensninger, for eksempel styrketrening.

Vurder treningsøkten din i Flow-mobilappen for å få en verdi for opplevd belastning for økten. Du kan velge på en skala fra 1 til 10, der 1 er svært enkelt og 10 er maksimalt anstrengende.

Treningsbelastning fra en enkeltstående økt

Treningsbelastningen fra en enkeltstående økt vises i sammendraget av treningsøkten din på klokken, i Flow-appen og i Flow-nettjenesten.

Du får et absolutt treningsbelastningstall for hver målte belastning. Jo høyere belastningen er, desto større anstrengelse forårsaket den for kroppen din. I tillegg kan du se en visuell punktskalafortolkning og en verbal beskrivelse av hvor hard treningsbelastningen fra økten din var sammenlignet med din gjennomsnittlige treningsbelastning i løpet av 90 dager.

Punktskalaen og de verbale beskrivelsene tilpasses alt etter fremgangen din: Jo smartere du trener, desto høyere belastning kan du tåle. Etter hvert som kondisjonen og toleransen din for trening forbedrer seg, kan en treningsbelastning som for noen måneder siden ble rangert som tre punkter (middels), rangeres som bare to punkter (lav) litt senere. Denne adaptive skalaen gjenspeiler det faktum at samme type treningsøkt kan ha forskjellig innvirkning på kroppen din avhengig av dagsform.

Svært høy
Høy
Middels
Lav
Svært lav

Belastning og toleranse

I tillegg til kardiobelastningen fra individuelle treningsøkter, måler den nye Training Load Pro-funksjonen kardiobelastningen din (belastning) på kort sikt og lang sikt (toleranse).

Belastning viser i hvor stor grad du har belastet deg med trening i det siste. Funksjonen viser gjennomsnittlig daglig belastning fra de siste sju dagene.

Toleranse beskriver hvor forberedt du er på å tåle kardiotrening.Funksjonen viser gjennomsnittlig daglig belastning fra de siste 28 dagene. Hvis du vil forbedre toleransen din for kardiotrening, må du øke treningen din sakte over en lengre tidsperiode.

Status for kardiobelastning

Status for kardiobelastning ser på forholdet mellom belastning og toleranse, og viser deg basert på dette om statusen din for kardiobelastning er underbelastet, opprettholdt, produktiv eller overbelastet. Status for kardiobelastning hjelper deg med å evaluere effekten treningen din har på kroppen din og hvordan den påvirker fremgangen din. Hvis du vet hvordan tidligere treningsøkter påvirker ytelsen din i dag, kan du holde det totale treningsvolumet under kontroll og optimalisere tidspunktene for treningen din ved ulike intensiteter. Ved å se hvordan treningsstatusen din endrer seg etter en økt, blir det enklere for deg å forstå hvor stor belastning som ble forårsaket av økten.

Status kardiobelastning på klokken

På klokkeskjermen sveiper du mot venstre eller høyre for å vise Status kardiobelastning-visningen.

 1. Graf for Status kardiobelastning
 2. Status kardiobelastning og den numeriske verdien for din Status kardiobelastning (= Belastning delt på Toleranse).

  Overbelastet (mye høyere belastning enn normalt): 

  Produktiv (sakte økende belastning)

  Opprettholdt (litt lavere belastning enn normalt)

  Underbelastet (mye lavere belastning enn normalt)

 3. Belastning og Toleranse
 4. Verbal beskrivelse av din Status kardiobelastning

Langsiktig analyse i Flow-appen og -nettjenesten

I Flow-appen og -nettjenesten kan du følge med på hvordan kardiobelastningen din utvikler seg over tid, og du kan se hvordan kardiobelastningene dine har variert i løpet av de siste ukene eller månedene. Hvis du vil se kardiobelastningsutviklingen din i Flow-appen, trykker du på prikkeikonet i treningssammendraget (Training Load Pro-modulen).

Hvis du vil se statusen din for kardiobelastning og kardiobelastningsutviklingen din i Flow-nettjenesten, går du til Fremgang > Kardiobelastningsrapport.

Status kardiobelastning

Overbelastet (mye høyere belastning enn normalt): 

Produktiv (sakte økende belastning)

Opprettholdt (litt lavere belastning enn normalt)

Underbelastet (mye lavere belastning enn normalt)

De røde søylene illustrerer kardiobelastningen fra treningsøktene dine. Jo høyere en stolpe er, desto hardere var økten for det kardiovaskulære systemet ditt.
Bakgrunnsfargene viser hvor hard en økt var sammenlignet med gjennomsnittet for øktene dine fra de siste 90 dagene, på samme måte som punktskalaen med fem punkter og verbale beskrivelser (svært lav, lav, middels, høy, svært høy).
Belastning viser i hvor stor grad du har belastet deg med trening i det siste. Funksjonen viser gjennomsnittlig daglig kardiobelastning fra de siste sju dagene.
Toleranse beskriver hvor forberedt du er på å tåle kardiotrening. Funksjonen viser gjennomsnittlig daglig kardiobelastning fra de siste 28 dagene. Hvis du vil forbedre toleransen din for kardiotrening, må du øke treningen din sakte over en lengre tidsperiode.