Sleepwise™ veileder til våkenhet om dagen

Med Polar SleepWise™ kan du forstå hvordan søvn bidrar til dagsformen og hvor våken du føler deg om dagen (våkenhetsnivå). I tillegg til søvnmengde- og -kvalitet tar vi også effekten av døgnrytme med i betraktning. SleepWise viser hvordan den siste tidens søvn styrker dagsformen og øker våkenhetsnivået. Det er dette vi kaller Boost fra søvn. Den hjelper deg til å nå og opprettholde en sunn døgnrytme. Den beskriver også hvordan den siste tidens søvn påvirker våkenhetsnivået ditt om dagen. Bedre våkenhetsnivå betyr bedre dagsform, noe som igjen betyr forbedret reaksjonstid, presisjon, dømmekraft og beslutningsevne.

For å få personlig tilbakemeldinger må du passe på at innstillingen for Ønsket søvntid stemmer med det faktiske søvnbehovet du har.

SleepWise er helautomatisk, og alt du må gjøre, er å registrere søvnen med en Sleep Plus Stages-kompatibel Polar-klokke. Den er tilgjengelig i Polar Flow-appen.