Pulssensormodus

I pulssensormodus kan du gjøre klokken om til en pulssensor og sende pulsen din til andre Bluetooth-enheter, som treningsapper, treningsapparater eller sykkelcomputere. For å bruke klokken i pulssensormodus må du først koble den til en ekstern enhet. Se brukerveiledningen til mottakerenheten for å få detaljerte instruksjoner om å koble til.

Slik slår du på pulssensormodus:

  1. Trykk på knappen for å gå til hovedmenyen og velg Start treningen. Bla til foretrukket sport.
  2. Åpne hurtigmenyen ved å trykke på hurtigmenyikonet .

    Velg Del puls med andre enheter.

    Velg Legg til en ny enhet

  3. Slå på tilkoblingsmodusen til den eksterne enheten.
  4. Velg Ignite 3 på den eksterne enheten.
  5. Godkjenn at Ignite 3 og den eksterne enheten kobles sammen.
  6. Du skal nå kunne se pulsen din på både Ignite 3 og den eksterne enheten. Når du er klar, er det bare å starte treningsøkten på den eksterne enheten. For å registrere treningsøkten med klokken kan du gå tilbake til førtreningsmodus og begynne registreringen ved å trykke på skjermen.

Slutt å dele puls:

Velg Stopp deling. Pulsdeling avsluttes også når du forlater førtreningsmodus eller slutter å registrere treningen.